Tư vấn pháp lý thường xuyên 2286 Lượt xem

Những điểm mới của BLDS 2015 về hợp đồng vay tiền doanh nghiệp cần biết

Để phòng tránh những rủi ro không đáng có, doanh nghiệp cần biết những điểm mới của BLDS 2015 về hợp đồng vay tiền

Khi gặp khó khăn và không thể vay tiền ngân hàng, doanh nghiệp sẽ tìm cách vay ngoài như vay các doanh nghiệp khác, các cá nhân khác. Điều này có thể dẫn đến rủi ro do cả hai bên đều không am hiểu quy định về hợp đồng vay trong BLDS 2015:

diem-moi-BLDS-2015-ve-hop-dong-vay-tien

Dưới đây là những điều mới doanh nghiệp cần lưu ý trong giao kết hợp đồng vay tiền, theo quy định của BLDS 2015:

  1. Không bắt buộc có lãi vay

Tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên mà hợp đồng vay có thể có lãi hoặc không, nên doanh nghiệp hoàn toàn có thể ký hợp đồng vay không lãi suất.

  1. Thỏa thuận mức lãi vay trong giới hạn

Giới hạn lãi suất trong BLDS 2015 cũng có sự thay đổi:

  • Theo BLDS 2005, lãi suất vay do các bên thoả thuận, nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng. Việc xác định lãi suất trần khá phức tạp đối với doanh nghiệp, dẫn đến các bên thường thỏa thuận lãi suất quá cao hoặc quá thấp.
  • Theo BLDS 2015, trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay. Có thể thấy, mức lãi tăng lên nhiều so với quy định cũ; thế nên phụ thuộc vào khả năng tài chính và mức độ tin tưởng giữa các bên, doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ về mức lãi suất vay trong hợp đồng vay.

Nếu các bên thỏa thuận mức lãi suất thỏa thuận vượt quá 20%/ năm, thì thỏa thuận này sẽ vô hiệu và thay vào đó các bên sẽ áp dụng mức lãi giới hạn của luật định.

  1. Trả lãi chậm trả là bắt buộc

BLDS 2015 đã bổ sung thêm điểm mới này để bảo vệ người cho vay. Cụ thể như sau:

  • Theo BLDS 2005, nếu không có thỏa thuận thì bên vay không phải trả lãi cho khoản chậm trả.
  • Theo BLDS 2015, khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất 10% (được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn).
  1. Áp dụng mức lãi chậm trả theo thỏa thuận

Đối với trường hợp doanh nghiệp cho vay có lãi, BLDS 2015 thay đổi theo hướng có lợi hơn cho bên cho vay tiền, cụ thể như sau:

- Theo BLDS 2005, dù các bên có thỏa thuận về mức lãi chậm trả, thì vẫn áp dụng theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ. Theo BLDS 2015, khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi theo lãi suất vay trong hợp đồng chứ không theo lãi suất cơ bản như BLDS 2005:

  • Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả, trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất 10% (được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn).
  • Nếu không có thỏa thuận, lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả.

- Có thể thấy tiền lãi bên vay phải trả theo BLDS 2015 lớn hơn so với quy định cũ do lãi suất các bên thỏa thuận thường cao hơn lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước.

 ---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725