Hỏi đáp luật lao động 3103 Lượt xem

Nhận người chưa thành niên làm việc cần những điều kiện gì?

Người chưa thành niên là lứa tuổi đặc biệt vì vậy mà trong việc sử dụng lao động là người chưa thành niên thì phải tuân theo quy định nhất định của pháp luật

Câu hỏi: Tôi mới mở cửa hàng ăn và có đăng tin tuyển nhân viên thì có 1 bạn nam đến xin việc nhưng mới chỉ 17 tuổi. Tôi có được nhận bạn nam kia vào làm không? Điều kiện nhận người chưa thành niên làm việc được pháp luật quy định như thế nào?


Trả lời:

Luật sư tư vấn Luật Thái An trả lời bạn như sau:

Qua thông tin của bạn thì bạn nam xin việc kia thuộc vào trường hợp người lao động chưa thành niên. Theo Bộ Luật Lao động 2012, lao động chưa thành niên là người lao động dưới 18 tuổi.

Đối với trường hợp này thì Bộ luật lao động năm 2012 quy định về điều kiện sử dụng lao động là người chưa thành niên tại điều 163 như sau:

- Không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ theo danh mục do Bộ LĐTBXH chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.
- Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 8 giờ trong 1 ngày và 40 giờ trong 1 tuần.
- Thời giờ làm việc của người dưới 15 tuổi không được quá 4 giờ trong 1 ngày và 20 giờ trong 1 tuần và không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.
- Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc theo quy định của Bộ LĐTBXH.
- Không được sử dụng người chưa thành niên sản xuất và kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và các chất gây nghiện khác.
- Người sử dụng lao động phải tạo cơ hội để người lao động chưa thành niên và người dưới 15 tuổi tham gia lao động được học văn hoá.”
Như vậy, bạn có thể tuyển bạn nam đó vào làm việc nhưng phải đảm bảo điều các điều kiện theo quy định của Luật như về thời gian làm việc, các điều kiện khác bổ sung tại điều 163 Luật lao động năm 2012. Khi giao kết hợp đồng lao động với bạn phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của bạn nam đó.

Lưu ý: Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động là người chưa thành niên vào các công việc hay nơi làm việc tại Điều 165 Bộ Luật Lao động 2012 và Danh mục kèm theo Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH, thông tư 11/2013/ TT-BLĐTBXH.

Bạn có thể thêm thông tin bằng cách đọc bài viết Sử dụng lao động chưa thành niên của chúng tôi.

Công ty luật Thái An là công ty tư vấn hàng đầu về đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ xin giấy phép, dang ky doanh nghiep, giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động, thương mại…

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725