Hỏi đáp luật doanh nghiệp 9514 Lượt xem

Người thừa kế của thành viên hợp danh trong công ty hợp danh

Công ty hợp danh là một công ty mà việc thành lập dựa trên sự liên kết chặt chẽ bởi độ tin cậy về thân nhân của các thành viên tham gia, hùn vốn chỉ là vấn đề thứ yếu. Như vậy, người thừa kế của thành viên hợp danh có đương nhiên trở thành thành viên hợp danh của công ty hay không?

 Kính chào luật sư Công ty luật Thái An, hiện nay tôi đang có một vấn đề thắc mắc muốn nhờ luật sư tư vấn như sau: Chồng tôi là thành viên hợp danh của công ty hợp danh Tất Thắng từ năm 2001. Do bị bệnh nên chồng tôi đã qua đời vào năm 2016 vừa qua, trước khi mất chồng tôi có để lại cho tôi thừa kế toàn bộ tài sản ở công ty. Vậy nếu chồng tôi để lại thừa kế như vậy thì tôi đã trở thành thành viên của công ty hợp danh Tất Thắng hay chưa? Xin chân thành cảm ơn!

 Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, để giải đáp thắc mắc của bạn, Công ty luật Thái An xin tư vấn luật như sau:

 Thứ nhất, căn cứ vào Điểm h, Khoản 1, Điều 176, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định một trong những quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh: “Trường hợp thành viên hợp danh chết thì người thưa kế của thành viên được hưởng phần giá trị tài sản tại công ty sau khi đã trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm của thành viên đó. Người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận”.

 Như vậy, đối với trường hợp của bạn là người thừa kế của thành viên hợp danh chết thì bạn đương nhiên được hưởng phần giá trị tài sản tại công ty sau khi đã trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm của chồng bạn.

 Thứ hai, việc bạn có trở thành thành viên hợp danh hay không thì phải được hội đồng thành viên của công ty hợp danh Tất Thắng chấp thuận. Tỉ lệ chấp thuận này được quy định như sau: Căn cứ vào Điểm c, Khoản 3, Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2014 thì Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty. Nếu Điều lệ công ty không quy định quyết định vấn đề tiếp nhận thành viên hợp danh mới phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh chấp thuận.

 Như vậy, đối với trường hợp tiếp nhận thành viên hợp danh mới để bạn có thể trở thành thành viên công ty hợp danh Tất Thắng thì cần được một tỷ lệ nhất định số thành viên hợp danh chấp thuận theo Điều lệ công ty. Nếu điều lệ công ty không quy định thì tỷ lệ này sẽ là ¾.

 Hy vọng rằng sự tư vấn luật của chúng tôi sẽ giúp giải quyết những vướng mắc hiện tại của bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến vấn đề người thừa kế của thành viên hợp danh thì bạn có thể liên hệ với Công ty Luật Thái An để được hỗ trợ tận tình nhất.

Công ty Luật Thái An

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725