Văn bản pháp luật mới 6874 Lượt xem

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014 đã có những thay đổi quan trọng trong quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như: Mở rộng số lượng người đại diện theo pháp luật trong công ty TNHH và Công ty CP, có nhiều quy định tiến bộ về ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,...

Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình hoạt động của Doanh nghiệp. Với sự ra đời của Luật Doanh nghiệp 2014, đã có nhiều sự thay đổi đáng kể trong nội dung này. Bài viết dưới đây của Công ty Luật Thái An sẽ giúp Doanh nghiệp hiểu rõ hơn về sự thay đổi mới này.

người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 

Thứ nhất, so với Luật doanh nghiệp 2005, Luật doanh nghiệp 2014 đã có một Điều khoản riêng quy định về trách nhiệm, vai trò của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.Tại khoản 1 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 có đưa ra định nghĩa về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, theo đó, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tại Điều 14 có đưa ra những quy định cụ thể về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Thay vì việc quy định trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nằm rải rác ở nhiều Điều luật như Luật doanh nghiệp năm 2005 đã quy định. Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy định chung trong một Điều luật. Việc quy định như vậy sẽ giúp người đọc dễ dàng tìm hiểu, nắm bắt thông tin, dễ áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp.

Thứ hai, pháp luật đã mở rộng số lượng người đại diện theo pháp luật trong Công ty Trách nhiệm Hữu hạn và Công ty Cổ phần. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Công ty Cổ phần chỉ có một người đại diện theo pháp luật của Công ty. Đến Luật doanh nghiệp 2015 điều này đã được thay đổi. Tại khoản 2 Điều 13 Luật 2014 có quy định: “Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.” Quy định mới này hoàn toàn phù hợp với thời kỳ hội nhập như hiện nay, góp phần bảo đảm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ ba, đối với Công ty Cổ phần, Luật Doanh nghiệp 2014 đã bỏ đi quy định: “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác” của Luật doanh nghiệp 2005.  Việc bỏ đi quy định này sẽ không làm hạn chế quyền tự do kinh doanh của cá nhân trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp lớn.

Thứ tư, Luật Doanh nghiệp 2014 còn đưa ra nhiều quy định tiến bộ về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Tại Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định:

“ 3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

4.Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

5.Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

6.Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

7.Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.”

Những quy định mới này của Luật Doanh nghiệp 2014 được đánh giá cao, mang lại nhiều điểm tiến bộ và tạo điều kiện cho quá trình hoạt động của các Doanh nghiệp.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần trợ giúp, vui lòng liên hệ ngay với Công ty Luật Thái An để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất.

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725