Tư vấn luật đầu tư 9205 Lượt xem

Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là những ngành nghề mà khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh một trong các ngành nghề này thì phải đáp ứng một số điều kiện nhất định vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn, đạo đức xã hội và sức khỏe của cộng đồng.

Để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Nhà nước ta đã ban hành các chính sách đầu tư với nhiều ưu đãi và hỗ trợ khác nhau trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề. Tuy nhiên, để bảo đảm cho môi trường đầu tư được bền vững, Luật Đầu tư năm 2014 đã quy định một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này, Luật Thái An xin giới thiệu bài viết sau đây.

1. Cơ sở pháp lý:

  • Luật Đầu tư năm 2014.
  • Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

2. Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện:

Theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là những ngành nghề mà khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh một trong các ngành nghề này thì phải đáp ứng một số điều kiện nhất định vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn, đạo đức xã hội và sức khỏe của cộng đồng.

Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định cụ thể tại  Phụ lục 4 Luật Đầu tư. Tuy nhiên, theo như Luật Đầu tư năm 2014 có tất cả 267 ngành nghề đầu kinh doanh có điều kiện nhưng đến Tờ trình sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư đã bãi bỏ 27 ngành, nghề  không cần thiết phải quy định là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bởi lẽ không đáp ứng được các tiêu chí và mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư hoặc do thiếu tính khả thi, không  phù hợp với thực tiễn hoạt động đầu tư kinh doanh cũng như yêu cầu quản lý nhà nước. Đồng thời bổ sung 15 ngành, nghề đã được quy định tại các luật hiện hành hoặc ngành, nghề mới phát sinh cần áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh phù hợp với các tiêu chí và mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư.

Hiện nay, bắt đầu từ ngày 1/1/2017 có tất cả là 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc các các lĩnh vực  quốc phòng, an ninh, tư pháp, công thương, lao động, thương binh và xã hội, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, kế hoạch và đầu tư, y tế khoa học và công nghệ. tài nguyên và môi trường, ngân hàng….trong đó có ngành nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán, dịch vụ làm thủ tục về thuế, kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, kinh doanh xăng dầu, dịch vụ giám định thương mại, phân bón chất hữu cơ, dạy nghề, hành nghề công chứng, hành nghề Luật sư….

3. Điều kiện đầu tư kinh doanh:

Khi đầu tư kinh doanh một trong các ngành nghề được quy định tại Phụ lục 4 thì phải đáp ứng các điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào Nghị định 118/2015/NĐ-CP, các điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng một hoặc một số hình thức về giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, văn bản xác nhận hay các hình thức khác hoặc các điều kiện mà tổ chức kinh tế, cá nhân phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới các hình thức văn bản như trên.

4. Quyền của tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh:

Khi đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật, các tổ chức, cá nhân có quyền được cấp các văn bản như giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, văn bản xác nhận hay các giấy tờ khác hoặc được quyền thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh mà không cần có xác nhận, chấp thuận.

Trong trường hợp từ chối cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhận biết đồng thời nêu rõ lý do.

Riêng đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính để xin giấy phép hoặc thực hiện các điều kiện đầu tư kinh doanh không cần có giấy xác nhận, chấp thuận thì doanh nghiệp không cần phải ghi ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là một số ý kiến tư vấn của Công ty Luật Thái An về vấn đề ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Nếu còn bất kì thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, Hãy gọi ngay TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725