Kiến thức pháp luật kinh doanh 3272 Lượt xem

Một số lưu ý về thuế thu nhập doanh nghiệp bạn cần quan tâm

Luật doanh nghiệp là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng mà bất kỳ công ty, doanh nghiệp nào đều cần phải chú trọng, quan tâm. Trong các luật về doanh nghiệp thì có các luật về thuế thu nhập doanh nghiệp là vấn đề quan trọng không thể bỏ qua.

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế được thu dựa trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí ban đầu hợp lý, hợp pháp liên quan tới thu nhập của đối tượng nộp thuế. Nhà nước đã ban hành rất quy định, luật về thuế dành doanh nghiệp. Bạn có biết mục đích áp dụng luật thuế thu nhập doanh nghiệp để làm gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng với mục đích chính sau:

  • Tạo một khoản đóng góp cho nhà nước dựa trên hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp từ đó tăng ngân sách nhà nước.

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp giúp bao quát và điều tiết được các khoản thu nhập của các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường từ đó có các chính sách phù hợp.

  • Thông qua ưu đãi về thuế như: miễn giảm thuế, khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam.

  • Thuế và các cơ chế, luật thuế hợp lý sẽ tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp trong toàn bộ hệ thống sản xuất kinh doanh, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế của nhà nước.

Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính dựa trên thu nhập từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu nhập từ dịch vụ hoặc các thu nhập khác của doanh nghiệp. Thu nhập chịu thuế doanh nghiệp được tính dựa trên doanh thu trừ đi chi phí được khấu trừ cộng với các khoản thu nhập khác của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh trên nhiều lĩnh vực thì phải tính thuế thu nhập riêng cho từng hoạt động theo quy định tương ứng.

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp nước ta được ban hành dưới nhiều văn bản pháp luật, nghị định, thông tư rõ ràng để các doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm hiểu và tra cứu khi cần thiết. Các doanh nghiệp nên trang bị những kiến thức chuyên môn về luật doanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp để có thể hoạt động sản xuất và kinh doanh một cách thuận lợi và đúng theo quy định của pháp luật. Từ đó đảm bảo sự thành công và phát triển bền vững cho doanh nghiệp của bạn.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về luật thuế thu nhập doanh nghiệp mà có thể bạn quan tâm. Để hiểu hơn về các vấn đề liên quan tới luật doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc còn các thắc mắc liên quan, bạn vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất, uy tín nhất.

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725