Thành lập doanh nghiệp 484 Lượt xem

Một số điều kiện thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp là xu hướng được quan tâm nhất hiện nay. Tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những điều kiện thành lập riêng.

Thành lập doanh nghiệp là xu hướng được quan tâm nhất hiện nay. Tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những điều kiện thành lập riêng. Tuy nhiên để đảm bảo tuân thủ theo đúng pháp luật, hạn chế rủi ro, chủ đầu tư cần nắm rõ điều kiện thành lập doanh nghiệp dưới đây.

Điều kiện về chủ thể thành lập doanh nghiệp

Trước tiên, mỗi cá nhân, tổ chức khi muốn thành lập công ty phải thuộc đối tượng được quyền thành lập doanh nghiệp. Tất cả cá nhân, tổ chức đều có quyền thành lập cũng như quản lý doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam trừ một số trường hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp như:

- Cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân kinh doanh thu lợi riêng cho mình bằng cách sử dụng tài sản Nhà nước để thành lập doanh nghiệp.

- Viên chức, công chức, cán bộ.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, công chức, viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp thuộc Công an nhân dân Việt Nam.

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước trừ những cá nhân được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác.

Điều kiện về ngành, nghề đăng ký kinh doanh

Đây là một trong những điều kiện thành lập doanh nghiệp vô cùng quan trọng. Tại Luật doanh nghiệp đã quy định rất rõ về các ngành, điều kiện kinh doanh. Theo đó, điều kiện doanh nghiệp cần phải có và thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể được thể hiện bằng:

- Giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề,....

- Ngoài ra một số ngành nghề khác cần có bản sao chứng chỉ hành nghề của người quản lý, xác nhận về vốn pháp định ở thời điểm đăng ký kinh doanh.

Điều kiện về tên doanh nghiệp dự kiến thành lập

Tên doanh nghiệp cần phải viết được bằng tiếng Việt, có kèm chữ số, ký hiệu gồm 2 thành tố theo thứ tự là tên riêng và loại hình doanh nghiệp. Ngoài ra không được vi phạm một số điều cấm khi đặt tên doanh nghiệp như:

- Không đặt tên trùng, tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác đã đăng ký.

- Không dùng tên của đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên cơ quan nhà nước, tên tổ chức chính trị,....để làm một phần hoặc toàn bộ tên riêng của doanh nghiệp trừ một số trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hay tổ chức.

- Không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống văn hóa, lịch sử để đặt tên riêng cho doanh nghiệp.

Trên đây là một số điều kiện thành lập doanh nghiệp quan trọng nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn cụ thể, hãy liên hệ tới Luật Thái An ngay hôm nay nhé! 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725