Hỏi đáp luật đầu tư 5510 Lượt xem

Làm thế nào để góp vốn vào công ty cổ phần tại Việt Nam?

Câu hỏi: Tôi là công dân Nhật Bản. Tôi đang chuẩn bị thực hiện một dự án đầu tư bằng cách góp vốn vào một công ty cổ phần. Nhờ Luật sư tư vấn cho tôi hình thức và điều kiện góp vốn vào tổ chức kinh tế. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi cho Công ty Luật  Thái An. Với thắc mắc của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

  • Luật Đầu tư năm 2014.
  • Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư.

2. Hình thức và điều kiện góp vốn vào công ty cổ phần: 

2.1 Hình thức góp vốn vào công ty cổ phần:

 Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần từ công ty hoặc các cổ đông của công ty.

2.2 Điều kiện góp vốn vào công ty cổ phần:

 Về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ: Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tỷ kệ vốn góp không hạn chế, trừ một số trường hợp dưới đây:

  • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán phải thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.
  • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác được thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.
  • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc hai trường hợp trên thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Bên cạnh đó, hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và các điều kiện khác thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2.3 Thủ tục góp vốn vào công ty cổ phần: 

Theo quy định của Nghị định 118/2015/NĐ-CP, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn vào tổ chức kinh tế không cần phải thực hiện thủ cấp xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức góp vốn vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài hoặc việc góp vốn dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên trong tổ chức kinh tế.

Khi đó, nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký góp vốn tại Sở Kế hoạch – đầu tư nơi tổ chức kinh tế đóng trụ sở. Hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đăng ký góp vốn vào tổ chức kinh tế gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn và tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn vào tổ chức kinh tế.
  • Bản sao các giấy tờ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch – đầu tư ra thông báo bằng văn bản để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

Nhà đầu tư không thực hiện việc góp vốn theo hình thức trên thì thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật khi góp vốn của tổ chức kinh tế. Trường hợp có nhu cầu đăng ký việc góp vốn của tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện thủ tục nộp hồ sơ đến Sở Kế hoạch – Đầu tư nói trên.

Trên đây là một số ý kiến tư vấn của Công ty Luật Thái An về vấn đề góp vốn vào tổ chức kinh tế. Nếu còn bất kì thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725