Tư vấn luật doanh nghiệp 22013 Lượt xem

Kinh doanh bán lẻ xăng dầu cần điều kiện gì?

Theo Luật sư tư vấn Luật Doanh nghiệp, cửa hàng muốn đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cần đáp ứng nhiều điều kiện và phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Chào Luật sư doanh nghiệp, sắp tới tôi muốn mở một cửa hàng bán lẻ xăng dầu, mong luật sư có thể tư vấn cho tôi điều kiện để được kinh doanh bán lẻ xăng dầu và thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu được không ạ

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Thái An, về vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

kinh-doanh-xang-dau

1. Điều kiện để kinh doanh bán lẻ xăng dầu

Căn cứ Điều 24, Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về Kinh doanh xăng dầu, điều kiện để cửa hàng bán lẻ xăng dầu được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu được quy định như sau:

-   Địa điểm mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu  phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

-  Cửa hàng thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý bán lẻ xăng dầu  /thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu/ thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu / thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên trên Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).

-  Cửa hàng phải được thiết kế, xây dựng và trang bị  trang thiết bị đầy đủ  theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

-  Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh  tại cửa hàng phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

  1. Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 Căn cứ Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về Kinh doanh xăng dầu:

- Cơ quan có trách nhiệm cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi và cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn  : Sở Công Thương .

- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu , hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

+Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

+Bản kê  khai trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP  và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về  việc xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

+ Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng .

- Trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu:

+ Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương nơi đặt cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

+ Nếu chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Sở Công Thương sẽ  có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

+ Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 4 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu có  hiệu lực  trong vòng năm (05) năm kể từ ngày cấp mới.

+ Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu phải nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Hi vọng sự tư vấn của chúng tôi đã phần nào giải đáp được thắc mắc của bạn.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725