Hỏi đáp luật doanh nghiệp 3103 Lượt xem

Không đặt in hóa đơn do không có hợp đồng thuê trụ sở?

Công ty tôi là công ty TNHH 2 Thành viên, gồm tôi và một người bạn thân làm chủ. Hiện nay, trụ sở công ty nằm tại căn nhà của họ hàng người bạn tôi. Do thân thiết nên chúng tôi đề đạt nguyện vọng mượn căn nhà để làm trụ sở nên không có hợp đồng hay giấy tờ gì. Giờ chúng tôi muốn đặt in hóa đơn nhưng cơ quan thuế có yêu cầu xuất trình hợp đồng thuê nhà mà chúng tôi không có. Họ hàng của bạn tôi ra nước ngoài sinh sống nên giờ rất khó để làm hợp đồng.

Giờ tôi trì hoãn việc in hóa đơn có bị phạt không? Có cách nào để không cần hợp đồng thuê nhà mà vẫn được in hóa đơn không thưa luật sư?

Không đặt in hóa đơn do không có hợp đồng thuê trụ sở?

Chào bạn và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Thái An.

Trường hợp đặt in hóa đơn nhưng không có hợp đồng thuê trụ sở, chúng tôi có thể tư vấn cho bạn như sau:

Theo khoản 7 điều 4 luật doanh nghiệp 2014 có quy định:” 7. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh”. Có thể thấy rằng, trụ sở là một trong những yêu cầu cần thiết nhất để biết đây có phải là doanh nghiệp hay không.

Theo khoản 2 Điều 30 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc  kiểm tra việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn thì:

Kiểm tra hóa đơn tại trụ sở của tổ chức, hộ, cá nhân sử dụng hóa đơn

a) Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân không giải trình hoặc giải trình không thỏa đáng, cơ quan thuế ban hành quyết định kiểm tra hóa đơn tại trụ sở của tổ chức, cá nhân.

b) Nội dung kiểm tra hóa đơn được quy định cụ thể trong quyết định kiểm tra tại trụ sở hoặc điểm bán hàng của đơn vị gồm: căn cứ pháp lý để kiểm tra; đối tượng kiểm tra; nội dung, phạm vi kiểm tra; thời gian tiến hành kiểm tra; trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên của đoàn kiểm tra; quyền hạn và trách nhiệm của đoàn kiểm tra và đối tượng kiểm tra.

c) Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, hộ, cá nhân ra quyết định kiểm tra và chịu trách nhiệm về quyết định kiểm tra.

d) Chậm nhất là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định, quyết định kiểm tra hóa đơn tại trụ sở của tổ chức, hộ, cá nhân phải được gửi cho tổ chức, hộ, cá nhân. Trong thời gian ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định kiểm tra hóa đơn hoặc trước thời điểm tiến hành kiểm tra hóa đơn tại trụ sở tổ chức, hộ, cá nhân, nếu tổ chức, hộ, cá nhân chứng minh được việc lập, phát hành, sử dụng hóa đơn đúng quy định thì Thủ trưởng cơ quan thuế ra quyết định bãi bỏ quyết định kiểm tra hóa đơn.

đ) Việc kiểm tra phải được tiến hành trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế ban hành quyết định kiểm tra. Trường hợp khi nhận được quyết định kiểm tra hóa đơn, tổ chức, hộ, cá nhân đề nghị hoãn thời gian tiến hành kiểm tra thì phải có văn bản gửi cơ quan thuế nêu rõ lý do và thời gian hoãn để cơ quan thuế xem xét quyết định. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoãn thời gian kiểm tra, cơ quan thuế thông báo cho tổ chức, hộ, cá nhân biết về việc chấp nhận hay không chấp nhận về việc hoãn thời gian kiểm tra.

Thời gian kiểm tra hóa đơn tại trụ sở, cửa hàng của tổ chức, hộ, cá nhân không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu kiểm tra. Trong trường hợp cần thiết Thủ trưởng cơ quan thuế có thể gia hạn thời gian kiểm tra một lần, thời gian gia hạn không quá năm (05) ngày làm việc.

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, đoàn kiểm tra phải lập Biên bản kiểm tra.

Tổ chức, hộ, cá nhân bị kiểm tra được quyền nhận biên bản kiểm tra hóa đơn, yêu cầu giải thích nội dung Biên bản kiểm tra và bảo lưu ý kiến trong Biên bản kiểm tra (nếu có).

e) Xử lý kết quả kiểm tra

- Chậm nhất năm (05) ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản kiểm tra với tổ chức, cá nhân bị kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra phải báo cáo người ra quyết định kiểm tra về kết quả kiểm tra. Trường hợp phát sinh hành vi vi phạm phải xử phạt vi phạm hành chính thì trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản, Thủ trưởng cơ quan thuế phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tổ chức, hộ, cá nhân bị kiểm tra có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử lý kết quả kiểm tra .

- Trường hợp qua kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn dẫn đến phải xử lý về thuế thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà cơ quan thuế ban hành quyết định kiểm tra, thanh tra về thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Thanh tra và quy trình kiểm tra, thanh tra về thuế."

Như vậy, công ty bạn bắt buộc phải có trụ sở thì công ty bạn mới có thể làm thủ tục in hóa đơn, cơ quan thuế yêu cầu như vậy là đúng với trách nhiệm và quyền hạn. Về mức xử phạt, nếu công ty bạn không có trụ sở thì công ty, hoặc có nhưng không chứng minh được (bằng văn bản hoặc hợp đồng) thì bạn có thể bị phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 theo quy định tại điều 45 Nghị định 155/2013/NĐ-CP.

Nếu muốn in hóa đơn,  bạn cần có hợp đồng của chủ nhà hoặc một văn bản tương đương.

Mong rằng, lời tư vấn của chúng tôi đã giúp bạn giải quyết phần nào thắc mắc. Rất mong bạn sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ hỏi đáp luật doanh nghiệp này của công ty chúng tôi.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725