Hỏi đáp pháp luật 8073 Lượt xem

Không đăng ký chương trình bán hàng khuyến mại nhưng vẫn thực hiện thì bị xử phạt bao nhiêu

Không đăng ký chương trình bán hàng khuyến mại nhưng vẫn thực hiện thì bị xử phạt bao nhiêu

Cơ sử pháp lý

-Luật thương mại 2005

-Nghị định số 37/2006/NĐ-CP

-Nghị định 185/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nếu không đăng ký chương trình bán hàng khuyến mại nhưng vẫn thực hiện khi bị kiểm tra thì bị xử phạt bao nhiêu

Theo luật thương mại 2005 và nghị định số 37/2006/NĐ-CP: quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại đã có nhiều quy định chi tiết về hoạt động xúc tiến Thương mại.

Theo đó các doanh nghiệp thực hiện các hình thước khuyến mại (hay còn gọi là khuyến mãi) cần phải thông báo bằng văn bản đến Sở Thương mại (hay sở Công thương) chậm nhất là bảy ngày trước khi thực hiện khuyến mãi.

- Đối với hình thức khuyến mãi kèm theo phiếu dự thưởng để trao giải theo thể lệ đã công bố phải báo cáo kết quả trúng thưởng đến Sở Công thương trong thời hạn bảy ngày kể từ thời điểm hết hạn trao giải thưởng và thông báo kết quả đó ít nhất trên một phương tiện thông tin đại chúng.

-Nếu hình thức khuyến mãi có kèm theo chương trình mang tính may rủi thì doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký tại Sở Công thương trước khi thực hiện khuyến mãi. Ngoài ra mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mãi không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó trước thời điểm khuyến mãi.

Trường hợp không thông báo trong thời gian luật định (Điều 15 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP), Công ty có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 quy định xẻ phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: “Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với thương nhân có một trong các hành vi vi phạm sau đây:...c) không thông báo hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi thực hiện khuyến mại hoặc thông báo, đăng ký không đúng quy định hoặc nội dung thông báo, đăng ký không trung thực ” (điểm c khoản 3 Điều 48).

Do đó, trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra mà Công ty không thể xuất trình được một trong các giấy tờ chứng minh là đã đăng ký thực hiện chương trình khuyến mạo và đã được cơ quản có thẩm quyền đồng ý hoặc đã tiến hành gửi hồ sơ thông báo với cơ quan có thẩm quyền trước khi tổ chức chương trình khuyến mại thì Công ty sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt với mức phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, nếu không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thì mức phạt sẽ là 25.000.000 đồng.

Mức phạt sẽ tăng lên gấp đôi trong các trường hợp hành vi vi phạm có phạm vi thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Đối với văn phòng đại diện thực hiện khuyến mại hoặc thuê doanh nghiệp khác thực hiện khuyến mại thì mức phạt sẽ từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Nếu bạn cần dịch vụ đăng ký khuyến mại theo đúng quy định của pháp luật, thông tin sẽ có tại đường link này: https://dangkydoanhnghiep.org.vn/thu-tuc-thong-bao-dang-ky-thuc-hien-khuyen-mai.html

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725