Hỏi đáp luật doanh nghiệp 6848 Lượt xem

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng vốn

Chuyển nhượng vốn là hoạt động khá phổ biến giúp doanh nghiệp thích ứng tốt hơn với nền kinh thị trường có nhiều cạnh tranh. Tuy nhiên khi tiến hành chuyển nhượng vốn thì doanh nghiệp cần  kê khai thuế thu thu nhập doanh nghiệp. Để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thủ tục kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng vốn công ty Luật Thái An giới thiệu bài viết sau đây.

1. Trình tự khai thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng vốn

Bước 1. Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn vào tờ khai quyết toán theo năm.

  • Trường hợp (1) bán toàn bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì lập hồ sơ và chi cục thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
  • Trường hợp (2) Tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn thì khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh.

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ mười kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền chuẩn y việc chuyển nhượng vốn, hoặc ngày thứ mười kể từ ngày các bên thỏa thuận chuyển nhượng vốn tại hợp đồng chuyển nhượng vốn đối với trường hợp không phải chuẩn y việc chuyển nhượng vốn.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

  • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp thì cán bộ thuế sẽ thực hiện thủ tục tiếp nhận hồ sơ: ghi thời gian nhận, số lượng tài liệu…
  • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế
  • Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

2. Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng vốn

Thành phần hồ sơ gồm:

Trường hợp (1): hồ sơ gồm: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 06/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

Trường hợp (2): hồ sơ gồm:

  • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC;
  • Bản chụp hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt các nội dung chủ yếu: Bên chuyển nhượng; bên nhận chuyển nhượng; thời gian chuyển nhượng; nội dung chuyển nhượng; quyền và nghĩa vụ của từng bên; giá trị của hợp đồng; thời hạn, phương thức, đồng tiền thanh toán;
  • Bản chụp quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
  • Bản chụp chứng nhận vốn góp;
  • Chứng từ gốc của các khoản chi phí.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Phí và lệ phí: không mất

Trên đây bài viết của công ty Luật Thái An liên quan đến thủ tục kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng vốn. Nếu bạn cần tư vấn những vấn đề liên quan đến chuyển nhượng vốn hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725