Hỏi đáp pháp luật 1723 Lượt xem

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động bưu chính năm 2017

Hoạt động bưu chính là hoạt động kinh doanh có điều kiện, đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện theo quy định và đăng ký cấp phép hoạt động theo đúng trình tự và quy định. Trong bài viết này chúng tôi xin tư vấn chi tiết quy trình xin cấp phép hoạt động bưu chính.

Hoạt động bưu chính là hoạt động kinh doanh có điều kiện, đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện theo quy định và đăng ký cấp phép hoạt động theo đúng trình tự và quy định. Trong bài viết này chúng tôi xin tư vấn chi tiết quy trình xin cấp phép hoạt động bưu chính.

1.Cơ sở pháp lý

-Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/9/2010

-Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 hướng dẫn một số nội dung của Luật Bưu chính.

-Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ tài chính, quy định về phí thẩm định và điều kiện hoạt động và lệ phí cấp phép trong hoạt động bưu chính.

2.Nội dung tư vấn

2.1 Đơn vị cấp phép

Bộ thông tin và truyền thông

2.2 Nội dung hồ sơ

-Giấy đề nghị cấp phép bưu chính

-Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự động đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

-Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có)

-Phương án kinh doanh

-Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính

-Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc về hệ thống nhân viên của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu ký gửi ( nếu có).

-Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính

-Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

-Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời gian giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

-Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt. Đối với trường hợp hợp tác cung ứng một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính để nghị cấp phép.

-Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài quy định tại điều K khoản 2 Điều này.

-Phương án kinh doanh gồm các nội dung chính sau:

+Thông tin về doanh nghiệp gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang tin điện tử của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác.

+Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ

+Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ

+Quy định cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát

Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác doanh nghiệp khác doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về pham vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại, bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ)

+Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính.

+Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế - xã hội của phương án thông qua các chi tiết về sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách nhà nước, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới kể từ năm đề nghị cấp phép.

2.3 Số lượng hồ sơ: 03 bộ  (01 bản gốc, 02 bản sao)

2.4 Thời gian thụ lý hồ sơ: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

2.5 Lệ phí nhà nước: theo quy định tại Thông tư số 185/2016/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ tài chính quy định về phí phẩm định điều kiện hoạt động và kệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725