Hỏi đáp luật doanh nghiệp 13306 Lượt xem

Hợp đồng thuê xe của chính mình?

Tôi là giám đốc công ty cổ phần xây dựng AFC. Công ty tôi có nhu cầu thuê xe vận tải cá nhân với giá 10tr đồng/tháng, công ty phải chịu mọi khoản chi phí như xăng dầu, sửa chữa, lái xe.... Đặc biệt ở chỗ tôi chính là chủ sở hữu chiếc xe, vừa là người đại diện theo pháp luật của công ty mà xe phục vụ chính tôi. Vậy hợp đồng như vậy có hợp pháp hay không? Nếu có thì hàng tháng trả tiền thuê xe thì công ty tôi hạch toán như thế nào về khoản tiền thuê xe này?

Mong luật sư giải đáp, cảm ơn luật sư.

Người hỏi: Anh Trần

Hợp đồng thuê xe của chính mình?

Chào bạn và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Thái An.

Có thể thấy được rằng, vướng mắc chính mà bạn đang gặp phải là việc “giao dịch với chính mình”.

Vướng mắc này phát sinh và trở nên bất hợp pháp nếu tài sản của giám độc không tách bạch với tài sản của công ty, điều này thường thấy rõ ở các loại hình như doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH 1 thành viên hay công ty hợp danh. Ở loại hình công ty cổ phần, điều kiện để trở thành người đại diện theo pháp luật đó là:

- Chức danh Đại diện Pháp Luật: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị / Tổng Giám Đốc / Giám Đốc.

- Sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông.

- Tổng Giám Đốc /Giám Đốc Công Ty Cổ Phần không thể làm Tổng Giám Đốc/Giám Đốc tại bất kỳ công ty nào khác, tuy nhiên vẫn có thể làm Đại diện Pháp Luật của công ty khác với chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Có thể thấy rằng tài sản của bạn và của công ty đã có sự rằng buộc lẫn nhau.

Về trách nhiệm của người đại diện, điều 144 luật dân sự 2005 quy định như sau:

  1. Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
  2. Phạm vi đại diện theo uỷ quyền được xác lập theo sự uỷ quyền.
  3. Người đại diện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.
  4. Người đại diện phải thông báo cho người thứ ba trong giao dịch dân sự biết về phạm vi đại diện của mình.
  5. Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, bạn sẽ không được ký kết hợp đồng thuê xe này với tư cách người đại diện theo pháp luật của công ty tuy nhiên bạn vẫn được ký kết hợp đồng với vai trò chủ sở hữu của chiếc xe. Về phía công ty, việc ký kết sẽ được ủy quyền cho một người, người đại diện khác trong phạm vi ủy quyền.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về những vấn đề của bạn. Rất mong bạn sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ hỏi đáp luật doanh nghiệp này của công ty chúng tôi.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725