Hỏi đáp pháp luật hợp đồng 41121 Lượt xem

Hợp đồng mua bán hàng hóa có thể giao kết bằng hành vi không?

Theo Luật sư tư vấn Luật thương mại, hợp đồng mua bán hàng hóa có thể giao kết bằng hành vi, bằng lời nói và bằng văn bản.

Chào Luật sư, Công ty tôi có gửi đề nghị giao kết hợp đồng với công ty A. Nội dung đề nghị là Công ty tôi sẽ mua xi măng của Công ty A. Trước thời hạn đề nghị giao kết trong Hợp đồng, bên A đã chuyển cho chúng tôi toàn bộ số xi măng như trong đề nghị giao kết hợp đồng. Chúng tôi cũng tiến hành chuyển tiền cho công ty A. Tuy nhiên một thời gian ngắn sau, chúng tôi phát hiện ra một nửa trong số xi măng trên bị hư hỏng không sử dụng được. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, nếu hai bên không ký hợp đồng bằng văn bản mà chỉ thực hiện hợp đồng như trên thì giữa hai bên có tồn tại quan hệ hợp đồng không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Công ty Luật Thái An,về vấn đề hình thức của Hợp đồng mua bán hàng hóa, luật sư tư vấn như sau:

 

Căn cứ pháp lý:

Bộ Luật Dân sự 2015

Luật Thương mại 2005

Các hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa

Theo quy định của Điều 24 Luật Thương mại 2005, Hợp đồng mua bán hàng hóa có thể được giao kết bằng các hình thức sau đây:

  • Hợp đồng mua bán hàng hóa được lập thành văn bản
  • Hợp đồng mua bán hàng hóa được lập bằng lời nói
  • Hợp đồng mua bán hàng hóa được lập bằng hành vi

Đối với các hợp đồng mua bán hàng hóa pháp luật bắt buộc phải lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó, chẳng hạn như các hợp đồng có đối tượng là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu thì phải lập thành văn bản…

Đối với hợp đồng được lập bằng văn bản: thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của hai bên được thể hiện bằng văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương như email, fax…

Hợp đồng mua bán hàng hóa được lập bằng lời nói: Hai bên thỏa thuận quyền và nghĩa vụ bằng miệng, có thể mời người làm chứng. Tuy nhiên đây là hình thức hợp đồng rất rủi ro vì khi có tranh chấp rất khó có chứng minh được thỏa thuận của hai bên.

Hợp đồng mua bán hàng hóa được giao kết bằng hành vi: Hai bên không có thỏa thuận bằng văn bản cũng như thỏa thuận bằng miệng. Việc giao kết hợp đồng được minh chứng bằng các hành vi như bên bán tiến hành giao hàng hoặc bên mua tiến hành trả tiền. Đây cũng là hình thức hợp đồng mang lại nhiều rủi ro, do đó trên thực tế các thương nhân ít sử dụng.

Theo như bạn trình bày, giữa công ty bạn và công ty bên kia có tồn tại quan hệ hợp đồng. Cụ thể là hợp đồng được giao kết bằng hành vi. Do đó khi có vi phạm hợp đồng xảy ra, Công ty bạn vẫn có quyền được áp dụng các chế tài xử lý vi phạm hợp đồng.

 

 ---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

 ---> Hãy xem Dịch vụ tư vấn, soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725