Hỏi đáp luật đầu tư 4048 Lượt xem

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư

Cho tôi hỏi về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), Giấy phép đầu tư?

Thay đối đăng kí kinh doanh

 

Luật sư doanh nghiệp xin được tư vấn cho bạn như sau:

Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), Giấy phép đầu tư được tiếp tục hoạt động theo nội dung các giấy chứng nhận nêu trên và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Trong thời gian Nghị định và Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp chưa có hiệu lực thi hành, Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện việc cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), Giấy phép đầu tư khi các doanh nghiệp này đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Việc cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu được cấp đổi giấy mà không đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ được thực hiện sau khi có hướng dẫn mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), Giấy phép đầu tư đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư và các giấy tờ tương ứng quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP. Mẫu Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư đã được đăng tải tại Phụ lục Biểu mẫu ban hành kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

---> Hãy gọi ngay TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ !

Công ty Luật Thái An

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725