Tư vấn pháp lý thường xuyên 1544 Lượt xem

Hiểu rõ về xung đột lợi ích, xung đột lợi ích trong doanh nghiệp và cách giải quyết

Trong cuộc sống giữa muôn vàn những vấn đề diễn ra hằng ngày, không thể thiếu những mâu thuẫn, chúng ta thầm hiểu nôm na nó là những xung đột.

Trong cuộc sống giữa muôn vàn những vấn đề diễn ra hằng ngày, không thể thiếu những mâu thuẫn, chúng ta thầm hiểu nôm na nó là những xung đột. Bạn có muốn hiểu rõ hơn về những vấn đề liên quan đến xung đột như: xung đột lợi ích, xung đột lợi ích trong doanh nghiệp hay những giải pháp để giải quyết chúng không. Nếu có cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết sau.

Bản chất của xung đột lợi ích là gì?

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã đưa ra định nghĩa về xung đột lợi ích như sau: “Xung đột lợi ích là tình huống trong đó một cán bộ, công chức, trong thẩm quyền chính thức của mình, đưa ra hoặc phải đưa ra các quyết định, hoặc có những hành động có thể tác động tới lợi ích cá nhân của họ”.

Như vậy chúng ta có thể hiểu một cách dễ dàng nhất, xung đột lợi ích là quá trình một bên nhận ra rằng quyền lợi của mình bị ảnh hưởng tiêu cực hoặc đối lập bởi một bên khác. Những ảnh hưởng tác động đến lợi ích, quyền lợi của mình. 

Xung đột lợi ích trong doanh nghiệp

Nếu xung đột lợi ích mang một định nghĩa mang tính bao quát trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Thì xung đột lợi ích trong doanh nghiệp là những vấn đề diễn ra trong phạm vi của một doanh nghiệp. 

Chúng ta rất dễ dàng những hành vi có thể coi là xung đột lợi ích trong một doanh nghiệp. Có thể kể đến một vài trường hợp như sau:

Người có chức vụ quyền hạn trong một doanh nghiệp được xem là có xung đột khi có hành vi nhận tiền, quà hối lộ từ một cơ quan, tổ chức, cá nhân, tập thể nào đó.

Người có chức vụ quyền hạn trong một doanh nghiệp được xem là có xung đột khi lợi dụng chức quyền để cơ cấu vị trí cho người nhà: vợ, con, cháu chắt… vào các vị trí chủ chốt của doanh nghiệp.

Người có chức vụ quyền hạn trong một doanh nghiệp được xem là có xung đột khi tiết lộ các thông tin của doanh nghiệp với đối thủ hay bên thứ ba mà chưa được sự đồng ý của tập thể doanh nghiệp.

Cách giải quyết các vấn đề xung đột lợi ích

Xung quanh vấn đề các giải quyết các vấn đề xung đột lợi ích chúng ta cần phải áp dụng một số nguyên tắc tránh xung đột lợi ích như sau:

Thứ nhất, đào tạo nhân sự về sự nguy hại của vấn đề xung đột lợi ích.

Thứ hai, ban hành cơ chế xử lý theo quy định pháp luật về những trường hợp cố tình vi phạm.

Thứ ba, hạn chế tuyển những nhân sự gia đình, có thân quen như bạn bè.

Hy vọng bài viết này sẽ cho bạn có được những thông tin quý giá và về xung đột lợi ích để hiểu, tránh và ngăn chặn những tình huống xấu có thể xảy ra.

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725