Hỏi đáp luật đầu tư 4290 Lượt xem

Hiệu đính giấy phép đầu tư

Theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP, khi nhà đầu tư được cấp giấy phép đầu như nhưng thông tin trên giấy phép đầu tư không đúng với thông tin trong hồ sơ đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin giấy phép đầu tư.

Câu hỏi: Xin chào Luật sư Công ty Luật Thái An, tôi có một vấn đề thắc mắc muốn nhờ Luật sư tư vấn cho tôi như sau: Công ty tôi chuẩn bị thực hiện một dự án đầu tư tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đã làm thủ xin cấp giấy phép đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư. Nhưng khi nhận kết quả, thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không đúng với thông tin trong hồ sơ đăng ký đầu tư. Tôi được cơ quan đầu tư tư vấn là phải làm hiệu đính thông tin giấy phép đầu tư. Nhờ Luật sư tư vấn cho tôi về cách thức thực hiện hiệu đính thông tin giấy phép đầu tư và phải nộp tại cơ quan nào? Xin cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Công ty Luật Thái An. Với thắc mắc của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

  • Luật Đầu tư năm 2014.
  • Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Chính Phủ về hướng dẫn Luật Đầu tư.
  • Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

2. Trường hợp hiệu đính thông tin giấy phép đầu tư:

Theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP, khi nhà đầu tư được cấp giấy phép đầu như nhưng thông tin trên giấy phép đầu tư không đúng với thông tin trong hồ sơ đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin giấy phép đầu tư. Thủ tục này được thực hiện tại cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

3. Thủ tục hiệu đính giấy phép đầu tư:

Để hiệu đính thông tin giấy phép đầu tư, nhà đầu tư thực hiện theo trình tự sau đây:

  • Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị hiệu đính thông tin giấy phép đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ bao gồm văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  • Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư tiến hành hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư. Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  hiệu đính). Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ ra văn bản thông báo từ chối và nêu rõ lý do.

Mẫu văn bản đề nghị hiệu đính thông tin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tham khảo:

TÊN NHÀ ĐẦU TƯ

-----******------

Số:…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

................., ngày…..tháng……..năm

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

Kính gửi: ………………………………………………………………………………

Tên nhà đầu tư (ghi bằng chữ in hoa):     

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Ông/Bà...................., sinh ngày...... tháng ....... năm .........., quốc tịch ............, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số ...........cấp ngày ...........tại..........., địa chỉ trường trú tại .................., chỗ ở hiện nay tại .................., số điện thoại: ............., địa chỉ email: ....................

b) Đối với nhà đầu tư là tổ chức:

Tên nhà đầu tư ...................; Giấy chứng nhận đăng ký thành lập số ................ do ................ (tên cơ quan cấp) cấp ngày ........ tháng ....... năm. ....

Địa chỉ trụ sở chính: ......................................

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà..........., sinh ngày...... tháng ....... năm ......., quốc tịch ............, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số .........  cấp ngày ...........tại..........., địa chỉ trường trú tại .................., chỗ ở hiện nay tại ..............., số điện thoại: ........., địa chỉ email:...................., chức vụ: ..................

Số giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Đề nghị hiệu đính nội dung thông tin như sau:

- Thông tin trong hồ sơ đăng ký đầu tư hiện nay là:……………………………

- Thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là:…………………………….  

Do vậy, đề nghị Quý cơ quan hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng thông tin trong hồ sơ đăng ký đầu tư mà nhà đầu tư đã đăng ký.

Nhà đầu tư cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

- …………………..

- ………………….  

 

ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ

( Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là một số ý kiến tư vấn của Công ty Luật Thái An về vấn đề hiệu đính thông tin giấy phép đầu tư. Nếu còn bất kì thắc mắc nào ---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725