Dịch vụ xin giấy phép 665 Lượt xem

Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục

Để được cấp Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục, các cá nhân, tổ chức cần đáp ứng đủ điều kiện cũng như thực hiện thủ tục cấp giấy phép.

Trường mầm non tư thục là loại hình giáo dục mầm non thành lập theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân nhằm nhằm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục cho trẻ, góp phần cùng nhà nước chăm lo sự nghiệp giáo dục, đáp ứng yêu cầu xã hội. Do đó, thủ tục thành lập trường mầm non tư thục đang được xã hội quan tâm. Trong bài viết dưới đây của Công ty Luật Thái An, chúng tôi sẽ tư vấn về Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục

1. Cơ sở pháp lý quy định về Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục
 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP ban hành quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

2. Điều kiện để xin Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục

a. Điều kiện về mục tiêu phát triển

 • Trường mầm non tư thục phải có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
 • Đề án thành lập xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển

b. Điều kiện về cơ cấu tổ chức

 • Hội đồng quản trị (nếu có), trường mầm non tư thục do 1 thành viên góp vốn không có Hội đồng quản trị
 • Ban kiểm soát;
 • Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng;
 • Tổ chuyên môn; Tổ văn phòng;
 • Tổ chức đoàn thể;
 • Các nhóm, lớp.

c. Điều kiện về hiệu trưởng trường mầm non tư thục

Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ tư thục là người có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, khi được đề cử không quá 65 tuổi và không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước.

d. Điều kiện về giáo viên

Giáo viên trong nhà mầm non tư thục cần có đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và sức khỏe theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ trường mầm non.

e. Điều kiện về cơ sở vật chất của trường mầm non tư thục

Cơ sở vật chất của trường cần đảm bảo các cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định của Điều lệ trường mầm non và các quy định về thiết bị, đồ dùng, đồ chơi do Bộ Giáo dục và Đạo tạo ban hành. Một số điều kiện cơ bản mà nhà trường, nhà trẻ tư thục phải đảm bảo các yêu cầu như sau:

 • Nhà trường, nhà trẻ được đặt tại khu dân cư phù hợp quy hoạch chung, thuận lợi cho trẻ em đến trường, lớp; đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh trường học;
 • Khuôn viên của nhà trường, nhà trẻ phải có tường bao ngăn cách với bên ngoài, có cổng đảm bảo an toàn cho trẻ em.
 • Biển tên nhà trường, nhà trẻ tư thục được ghi bằng tiếng Việt gồm các nội dung sau: Tên của Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh – Tên phòng giáo dục và đào tạo; Tên riêng của nhà trường hoặc nhà trẻ theo quyết định cho phép thành lập; con dấu và giấy tờ giao dịch; Địa chỉ, số điện thoại, số quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ.
 • Yêu cầu chung về các công trình xây dựng
  • Các công trình phải đảm bảo đúng quy cách về tiêu chuẩn thiết kế và các quy định về vệ sinh trường học hiện hành; xây dựng khối nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập với khối phục vụ;
  • Bố trí công trình cần đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo độ tuổi; có lối thoát hiểm phòng khi có sự cố và trang bị đầy đủ phương tiện theo quy định về phòng cháy, chữa cháy;
  • Đảm bảo điều kiện cho trẻ em khuyết tật tiếp cận và sử dụng thuận tiện.
 • Yêu cầu về thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu
  • Có đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu theo danh mục, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được sử dụng có hiệu quả trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Nếu các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu ngoài danh mục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành phải đảm bảo tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ em mầm non; không nằm trong danh mục cấm nhập khẩu của Chính phủ;
  • Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu được bảo quản, sửa chữa, thay thế, bổ sung, nâng cấp thường xuyên; có hệ thống sổ sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định tại Điều 25 Điều lệ trường mầm non.
 • Sân vườn: Có sân chơi, đồ chơi ngoài trời và cây xanh.

f. Điều kiện về tài chính của trường

 • Trường mầm non hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện góp vốn, tự chủ tài chính, tự cân đối thu chi, thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, kiểm toán, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và những quy định hiện hành khác liên quan.
 • Được huy động vốn dưới hình thức đóng góp cổ phần, góp vốn từ người lao động trong đơn vị, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác thông qua hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính cá nhân trong và ngoài nước. 

3. Thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục

a. Thẩm quyền

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp Huyện) quyết định thành lập trường mầm non tư thục

b. Hồ sơ

 • Tờ trình đề nghị thành lập của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường mầm non, tư thục cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên trường; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;
 • Đề án thành lập trường mầm non: Xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; tổ chức bộ máy hoạt động, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển trường trong từng giai đoạn.

Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 03 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường trong từng giai đoạn;

 • Có văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng trường với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 05 năm;
 • Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng trường hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

c. Thời hạn giải quyết

 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập trường trường mầm non theo những nội dung và điều kiện theo quy định;
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Với những phân tích ở trên, có thể tóm tắt ý kiến tư vấn về Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục là: Để được cấp Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục, các cá nhân, tổ chức cần đáp ứng đủ điều kiện cũng như thực hiện thủ tục cấp giấy phép nêu trên.

4. Dịch vụ luật sư doanh nghiệp của Luật Thái An

Trong bối cảnh kinh doanh sôi động, việc đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư là một nhu cầu tương đối thường xuyên của các nhà đầu tư là cá nhân hoặc doanh nghiệp. Khi có nhu cầu này, nhà đầu tư cần nắm bắt được các công việc cần làm hoặc liên hệ với Công ty Luật Thái An thay mặt doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công ty cổ phần mua lại vốn góp của cổ đông một cách nhanh chóng với chi phí hợp lý nhất. Bạn hãy tham khảo các bài viết sau:

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725