Dịch vụ xin giấy phép 940 Lượt xem

Giấy phép thành lập sàn giao dịch bất động sản

Để thành lập sàn giao dịch bất động sản là thì doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện cũng như thực hiện thủ tục xin cấp phép theo quy định của pháp luật.

Bất động sản là loại tài sản ngày càng được nhiều nhà quan tâm trong giai đoạn hiện nay, kéo theo đó là sự xuất hiện ngày càng nhiều của sàn giao dịch bất động sản.

Sàn giao dịch bất động sản là nơi tổ chức, diễn ra các hoạt động giao dịch, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại. Sàn giao dịch bất động sản là loại hình kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật cho nên pháp luật đặt ra những điều kiện nhất định khi thành lập, kinh doanh. Trong bài viết dưới đây của Công ty Luật Thái An, chúng tôi sẽ tư vấn về Giấy phép thành lập sàn giao dịch bất động sản.

1. Cơ sở pháp lý quy định về Giấy phép thành lập sàn giao dịch bất động sản

Cơ sở pháp lý điều chỉnh là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014
 • Nghị định 76/2015/NĐ-CP Đối tượng phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
 • Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề
 • Thông tư 28/2016/TT-BXD

2. Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Căn cứ theo Điều 69 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 và Thông tư 11/2015/TT-BXD thì thành lập sàn giao dịch bất động sản là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nên phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp:

Để thành lập sàn giao dịch bất động sản thì phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp hiện hành với ngành nghề kinh doanh là Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Mã ngành 6820), Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

Đồng thời, căn cứ Điều 3, Điều 4 Nghị định 76/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản quy định:

"Điều 3. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này;b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.
 2. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định."

Mức vốn pháp định được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã. Doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định.

Thứ hai, Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; Nếu có định giá bất động sản phải có ít nhất 02 (hai) người có chứng chỉ định giá bất động sản;

Thứ ba, Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Cụ thể là: Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản, Chứng chỉ quản lý sàn;

Thứ tư, Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết:

Thứ năm, Sàn giao dịch bất động Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, biển hiệu và phải có địa chỉ giao dịch ổn định tối thiểu trong thời hạn 01 năm (12 tháng). Nếu có sự thay đổi về địa điểm giao dịch phải thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương và khách hàng đang giao dịch biết.

Trước khi tiến hành hoạt động, sàn giao dịch bất động sản phải gửi hồ sơ bao gồm đăng ký kinh doanh và quy chế hoạt động về Sở Xây dựng địa phương. Sở Xây dựng địa phương có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa lên website của Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam.

Sàn giao dịch bất động sản phải có Quy chế hoạt động, gồm những nội dung cơ bản sau:

- Những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sàn giao dịch bất động sản;

- Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của các bộ phận của sàn giao dịch bất động sản;

- Quy định về chế độ quản lý tài chính của sàn giao dịch bất động sản;

- Quy định về quan hệ với khách hàng trong khi giao dịch;

- Quy định về thông tin bất động sản đưa vào giao dịch; chế độ quản lý, cung cấp thông tin về bất động sản, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản.

- Bất động sản khi đưa ra giới thiệu, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật Kinh doanh bất động sản và phải kê khai đầy đủ nội dung thông tin về bất động sản theo quy định tại Khoản 2 Phần này.

- Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản phải được thực hiện thông qua hợp đồng.

- Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản.

- Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải có chứng chỉ môi giới bất động sản và phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.sản phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Lưu ý: Sàn giao dịch bất động sản là doanh nghiệp độc lập hoặc là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp

3. Thủ tục xin Giấy phép thành lập sàn giao dịch bất động sản

Bước 1. Xin giấy phép thành lập công ty, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Bước 2. Sau khi xin được cấp đăng ký kinh doanh làm thủ tục hoạt động sản giao dịch bất động sản tại Sở xây dựng (ở địa phương thành lập sàn giao dịch bất động sản):

Hồ sơ gồm:

 1. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận Doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký kinh doanh BĐS hoặc dịch vụ Quản lý sàn;
 2. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động kèm theo Quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản;
 3. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc sàn giao dịch BĐS;
 4. Bản sao Chứng chỉ quản lý sàn, chứng nhận hoàn thành các khóa đào tạo quản lý, điều hành sàn GD BĐS;
 5. Bản sao y chứng chỉ môi giới bất động sản của 02 nhân viên làm công việc môi giới bất động sản;
 6. Bản sao y chứng chỉ định giá bất động sản của 02 nhân viên làm công việc định giá (nếu có thêm hoạt động định giá);
 7. Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh địa điểm giao dịch của sàn giao dịch bất động sản: Hợp đồng thuê công chứng.

Hồ sơ lập thành 03 bộ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở xây dựng - Sở có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và tiến hành thẩm định trụ sở để cấp giấy phép trong thời gian là 10 ngày làm việc khi hồ sơ hợp lệ.

Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và đưa thông tin của sàn giao dịch bất động sản lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Đồng thời báo cáo về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa thông tin của sàn lên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Thông tin của sàn giao dịch bất động sản gồm: Tên sàn giao dịch bất động sản; tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ tên của người quản lý điều hành sàn; địa chỉ và số điện thoại liên hệ của sàn giao dịch bất động sản. Khi có thay đổi thông tin, Sàn giao dịch bất động sản phải báo cáo về Sở Xây dựng để điều chỉnh.

Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp và luật đầu tư của Công ty Luật Thái An – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

6. Dịch vụ luật sư doanh nghiệp của Luật Thái An

Trong bối cảnh kinh doanh sôi động, việc đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư là một nhu cầu tương đối thường xuyên của các nhà đầu tư là cá nhân hoặc doanh nghiệp. Khi có nhu cầu này, nhà đầu tư cần nắm bắt được các công việc cần làm hoặc liên hệ với Công ty Luật Thái An thay mặt doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công ty cổ phần mua lại vốn góp của cổ đông một cách nhanh chóng với chi phí hợp lý nhất. Bạn hãy tham khảo các bài viết sau:

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725