Hỏi đáp pháp luật hợp đồng 3416 Lượt xem

Giao thừa hàng bị “dìm giá” có vi phạm quy định pháp luật không?

Việc giao thừa hàng đã được pháp luật quy định, nếu một bên bị dìm giá vì giao thừa hàng thì có vi phạm quy định pháp luật không?

Ngày 20/8/2015, Công ty tôi có ký hợp đồng mua bán hóa chất với Công ty X. Tổng số là 250 thùng phuy hóa chất. Giá 1.000.000 VND/thùng phuy. Vì một số lý mà khi xuất kho chuyển hàng cho Công ty khi thì bị thừa ra 20 thùng, Công ty X đã nhận nhưng đến khi thanh toán hợp đồng thì Công ty X không thanh toán 20 thùng phuy thừa ra với giá như thỏa thuận mà chỉ trả 500.000 VND với lý do lỗi giao thừa là do bên Công ty tôi. Xin hỏi Luật sư Công ty X dìm giá vì giao thừa hàng có trái với quy định của pháp luật không?

 

Luật sư doanh nghiệp Công ty tư vấn như sau:

Trường hợp của bạn việc giao thừa hàng được Luật thương mại năm 2005 quy định tại điều 43: “Trường hợp bên bán giao thừa hàng thì bên mua có quyền từ chối hoặc chấp nhận số hàng thừa đó; Trường hợp bên mua chấp nhận số hàng thừa thì phải thanh toán theo giá thoả thuận trong hợp đồng nếu các bên không có thoả thuận khác.”
Như vậy Công ty X đã chấp nhận số thùng phuy, 2 bên không có thỏa thuận khác nên đương nhiên Công ty X sẽ phải thanh toán số thùng phuy giao thừa theo giá đã thỏa thuận trong hợp đồng. Việc “dìm giá” là trái với quy định pháp luật.
Công ty luật Thái An là công ty tư vấn hàng đầu về đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ xin giấy phép, dang ky doanh nghiep, giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động, thương mại…

 

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725