Hỏi đáp luật doanh nghiệp 4881 Lượt xem

Giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên ?

Kính chào công ty Luật Thái An, hiện tại tôi đang có vấn đề muốn nhờ luật sư tư vấn giúp như sau: Năm 2013 tôi thành lập công ty TNHH 1 thành viên, nhưng sau 3 năm hoạt động công ty tôi luôn làm ăn thô lỗ, cơ cấu hoạt động và tổ chức thì kém, vì vậy, giờ tôi muốn giải thể công ty, rất mong luật sư tư vấn giúp về thủ tục cũng như trình tự các bước để giải thể công ty như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

 

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Thứ nhất: Về điều kiện để được giải thể doanh nghiệp.

         Vì bạn là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, nên theo quy định của pháp luật, cụ thể là khoản 1 Điều 201 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định các trường hợp giải thể doanh nghiệp thì bạn có quyền quyết định việc có giải thể công ty hay không.

          Tuy nhiên, để được giải thể bạn cần lưu ý doanh nghiệp của bạn chỉ được giải thể  khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Thứ hai: Về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Bước 1: Chủ sở hữu phải thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Trong quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung như sau:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

+ Lý do giải thể;

+ Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

+ Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Phải tổ chức thanh lý tài sản.

Bạn phải trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Bước 3: Gửi quyết định giải thể doanh nghiệp đến các cơ quan, tổ chức liên quan

Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp (nếu có). Đồng thời quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 4: Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.

Khi thanh toán các khoản nợ, doanh nghiệp bạn cần lưu ý khi thanh toán phải thanh toán theo thứ tự sau:

+ Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

+ Nợ thuế;

+ Các khoản nợ khác.

Bước 5: Gửi đề nghị giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh:

Sau khi thanh toán xong bạn gửi đề nghị giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng kí kinh doanh trong vòng 5 ngày kể từ ngày thanh toán xong.

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Nếu còn vướng mắc, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn của chúng tôi để được giải đáp thắc mắc.

Công ty Luật Thái An

 

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725