Thành lập doanh nghiệp 2250 Lượt xem

Đóng thuế môn bài khi lần đầu làm thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thuế môn bài hay còn được gọi là lệ phí môn bài và được thực hiện theo quy định tại nghị định 139/2016/NĐ-CP. Đối với các trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân từ ngày 1/1/2019, thời hạn khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu sản xuất kinh doanh.

 Trong trường hợp mới thành lập doanh nghiệp nhưng chưa phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh thì việc khai lệ phí môn bài chỉ được phép thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, hoặc đăng ký doanh nghiệp.

Mức đóng thuế môn bài lần đầu khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

ÁP dụng mức đóng lệ phí tại điều 4 của Nghị định 139/2016/NĐ-CP và thông tư 302/2016/TT-BTC, dựa theo thông tư và nghị định này thì mức thu lệ phí môn bài đối với các tổ chức hoạt động kinh doanh sản xuất hàng hóa, dịch vụ mới thành lập doanh nghiệp tư nhân như sau:

Một số lưu ý khi đóng thuế môn bài khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Trong trường hợp nếu công ty có thay đổi vốn điều lệ hoặc nguồn vốn đầu tư thì cần phải căn cứ để xác định các mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hay vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài. Đối với trường hợp vốn điều lệ hay vốn đầu tư được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì khi quy đổi ra tiền Việt Nam Đồng, từ đó để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài dựa theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tín dụng, nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Nếu doanh nghiệp được cấp đăng ký thuế, mã số thuế hay mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì bắt buộc phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm đối với các trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân mới. Bên cạnh đó nếu thành lập doanh nghiệp tư nhân, được cấp giấy đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm (đối với doanh nghiệp thành lập từ ngày 1/7 đến ngày 31/12 trong cùng năm) thì năm đầu tiên mới thành lập phải nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Trong trường hợp doanh nghiệp không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát sinh là của trong 6 tháng đầu năm hay trong 6 tháng cuối năm.

Trường hợp doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Các công ty mới thành lập doanh nghiệp sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề phát sinh liên quan, do đó để không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp ---> Hãy gọi ngay TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ để được tư vấn, hỗ trợ nhanh nhất.

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725