Hỏi đáp luật doanh nghiệp 6706 Lượt xem

Doanh nghiệp tư nhân có được tạo hóa đơn đặt in không ?

Theo Luật sư tư vấn Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân được tạo hóa đơn đặt in.

Tôi muốn thành lập một doanh nghiệp tư nhân chuyên bán các sản phẩm nội thất có vốn điều lệ 15 tỷ , tôi muốn tự tạo hóa đơn đặt in cho doanh nghiệp của mình. Vậy thưa Luật sư, doanh nghiệp của tôi có thuộc  đối tượng được tạo hóa đơn đặt in không?

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Thái An, để giải đáp thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

thanh-lap-doanh-nghiep-tu-nhan

Căn cứ Điều 8, Thông tư 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, các trường hợp được tạo hóa đơn tự in bao gồm:

Thứ nhất, tổ chức kinh doanh mới thành lập thuộc đối tượng được tự in hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC nếu không sử dụng hóa đơn tự in thì được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho hoạt động kinh doanh

Cụ thể, đối tượng được tự in hóa đơn bao gồm.

 Các đối tượng được tạo hóa đơn tự in kể từ khi được cấp mã số thuế gồm:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Các doanh nghiệp, Ngân hàng có  vốn điều lệ từ 15 tỷ  tính theo số vốn thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT.

- Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày Thông tư  39/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành có mức  vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đã có mã số thuế;

- Đã có  doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ;

- Có hệ thống thiết bị có thể  đảm bảo cho việc in hóa đơn ;

- Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm tự in hóa đơn đảm bảo định kỳ hàng tháng dữ liệu từ phần mềm tự in hóa đơn phải được chuyển vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu và kê khai trên Tờ khai thuế GTGT gửi cơ quan thuế.

- Không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế dưới năm mươi (50) triệu đồng trong vòng ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hành hóa đơn tự in lần đầu trở về trước.

-  Doanh nghiệp muốn tự in phải có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/NĐ-CP và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện.

Thứ hai, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp không thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế hướng dẫn tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư Thông tư 39/2014/TT-BTC được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của mình.

Vậy: căn cứ vào quy định trên,  vì doanh nghiệp của bạn có vốn điều lệ 15 tỷ và đã thực hiện góp vốn đầy đủ thì sẽ thuộc đối tượng có thể tự in hóa đơn, nhưng nếu không muốn tự in hóa đơn thì có thể tạo hóa đơn đặt in.

Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp  văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC .
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của  của doanh nghiệp cơ quan thuế quản lý trực tiếp  sẽ có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

LƯU Ý: 
Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Tại thời điểm bạn đọc bài này có thể các quy định pháp luật có sự thay đổi. Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725