Hỏi đáp pháp luật 1537 Lượt xem

Điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài

Điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài

1.Căn cứ pháp lý:

-Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

-Nghị định 126/20017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2.Đối tượng cấp phép

Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3.Đơn vị cấp phép: Bộ lao động – thương binh và xã hội

4.Điều kiện cấp phép:

-Có ngành nghề kinh doanh

-Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

-Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì cần phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

-Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

-Có tiền ký quỹ 01 tỷ đồng.

5.Hồ sơ chuẩn bị

-Bản sao đăng ký kinh doanh

-Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp

-Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

-Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn theo quy định

-Giấy xác nhận ký quỹ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ;

-Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định

-Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo giấy tờ chứng minh đủ điều kiện.

-Phương án tổ chức (đối với các doanh nghiệp lần đầu tiên tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi làm việc ở nước ngoài;

-Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao.

6.Thời gian cấp phép: 30 ngày làm việc kể từ ngày hố sơ nộp hợp lệ

7.Lệ phí nhà nước: 05 triệu đồng.

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725