Tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp 3500 Lượt xem

Điều kiện và trình tự giải thể công ty TNHH

Giải thể công ty TNHH là việc bạn thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để chấm dứt sự tồn tại công ty. Sử dụng dịch vụ Giải thể công ty TNHH của Luật Thái An quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí.

Giải thể công ty TNHH là việc bạn thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để chấm dứt sự tồn tại công ty. Sử dụng dịch vụ Giải thể công ty TNHH của Luật Thái An quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí.

Điều kiện giải thể công ty TNHH

Công ty giải thể khi:

* Công ty giải thể khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

* Công ty giải thể theo quyết định của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

* Công ty giải thể khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trách nhiệm khi Giải thể công ty TNHH:

1.Thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ Giải thể công ty TNHH.

2.Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán thuế và số nợ chưa thanh toán, cũng như những quyền lợi mà người lao động chưa được giải quyết. Phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ Giải thể công ty TNHH đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đầu tư.

Trình tự các bước giải thể công ty TNHH

Khi lựa chọn dịch vụ giải thể công ty tại Luật Thái An, quý khách hàng sẽ được thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục cần thiết gồm các bước sau:

Bước 1.Tư vấn Giải thể công ty TNHH

-Tư vấn các Quy định của Pháp luật về Giải thể công ty TNHH;

-Tư vấn xử lý các khoản nợ phải trả, xử lý hàng tồn kho, và các tài sản khác

Bước 2.Soạn thảo hồ sơ Giải thể công ty TNHH

-Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu theo quy định của pháp luật về Giải thể công ty TNHH;

Bước 3.Thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế để xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế

- Rà soát và kiểm tra báo cáo quyết toán thuế;

- Kiểm tra sổ sách kế toán cùng hồ sơ quyết toán thuế để tư vấn hoàn thiện

- Trực tiếp tiến hành các bước quyết toán thuế với cơ quan thuế;

- Tiếp nhận mã số thuế từ cơ quan thuế của công ty thực hiện giải thể;

Bước 4.Trả dấu, đăng thông báo Giải thể công ty TNHH

- Trả dấu của công ty giải thể tại Công an và nhận thông báo thu hồi dấu;

- Thực hiện đăng thông báo Giải thể công ty TNHH.

Bước 5.Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về Giải thể công ty TNHH

- Trực tiếp nộp hồ sơ giải thể công ty TNHH tại cơ quan đăng ký kinh doanh;

- Kiểm tra, theo dõi tiến trình Giải thể công ty TNHH; kịp thời thông báo cho khách hàng

Dịch vụ Giải thể công ty TNHH của Luật Thái An sẽ đem lại cho khách hàng nhiều tiện ích. Quý khách chỉ việc ký trên giấy tờ mà chúng tôi đã chuẩn bị. Mọi hỗ sơ, giấy tờ, biểu mẫu cần thiết sẽ được Luật Thái An chuẩn bị chu đáo.

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725