Tư vấn luật thương mại 9656 Lượt xem

Điều kiện và thủ tục bán hàng đa cấp

Bán hàng đa cấp, điều kiện bán hàng đa cấp, thủ tục đăng ký bán hàng đa cấp ở Việt Nam hiện nay...

Bán hàng đa cấp là một phương thức bán hàng trực tiếp trong đó hàng hóa được bán từ cá nhân đến cá nhân, không thông qua địa điểm bán lẻ cố định mà thông qua mạng lưới người tham gia độc lập gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau. Những năm gần đây, chúng ta không còn xa lạ với phương thức bán hàng này. Vì vậy, pháp luật về bán hàng đa cấp lại là một lĩnh vực pháp luật nhanh chóng thu hút được sự quan tâm nghiên cứu. Cùng Công ty luật Thái An tìm hiểu về điều kiện và thủ tục đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp:

Về điều kiện tổ chức bán hàng đa cấp:

 Chủ thể được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp chỉ là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Vì vậy, để kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp, trước hết nhà đấu tư phải thành lập doanh nghiệp, việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào là quyền tự do kinh oanh của nhà đầu tư. Tuy nhiên, bán hàng đa cấp là một phương thức kinh doanh có điều kiện. Do đó, để được phép kinh doanh theo phương thức này, doanh nghiệp cần phải thực hiện những điều kiện sau:

 Căn cứ vào nghị định 42/2014/NĐ – CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp:

 • Thứ nhất, doanh nghiệp có vốn pháp định đăng ký kinh doanh bán lẻ phương thức đa cấp là 10 tỷ đồng.
 • Thứ hai, kinh doanh hàng hóa phù hợp vói ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quy định này nhằm bảo đảm lợi ích chung của cả xã hội sự quản lý của Nhà nước. Mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chỉ được tiến hành trong phạm vi ngành nghề đã đăng ký. Tuy nhiên, hàng hóa được kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp phải tuân thủ quy định.
 • Thứ ba, doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 5 tỷ đồng Việt Nam tại một ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 Số vốn này có ý nghĩa như ký quỹ bảo đảm. Đây là một quy định nhằm bảo vệ lợi ích của những người tham gia vào mạng lưới đa cấp.

 • Thứ tư, có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện.
 • Thứ năm, chương trình bán hàng minh bạch và không trái pháp luật. Để ngăn chặn hiện tượng doanh nghiệp lợi dụng phương thức bán hàng đa cấp để lừa đảo người tiêu dùng, pháp luật về bán hàng đa cấp. Đây không chỉ là một điều kiện phải đáp ứng tại thời điểm xin cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp mà còn là một nghĩa vụ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong quá trình kinh doanh theo phương thức này.
 • Thứ sáu, có chương trình đào tạo người tham gia rõ ràng. Chương trình đào tạo người tham gia, bao gồm: nội dung đào tạo; thời gian đào tạo; trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ đào tạo; thời gian và nội dung bồi dưỡng định kỳ cho người tham gia. Khóa học này giúp cho phương thức bán hàng đa cấp đào tạo con người trước khi đào tạo ngành nghề kinh doanh của họ. Các cơ quan quản lý nhà nước có thể dễ dàng phân biệt được các loại hình đa cấp thông qua việc đào tạo này. Sau khi đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm đào tạo và cấp chứng chỉ theo mẫu của Bộ Công Thương.

Về thủ tục đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

 Dưới góc độ của doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thì thủ tục đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bao gồm các thủ tục sau:

 • Phải lập và nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể quản lý bán hàng đa cấp thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp là văn phòng Cục quản lý canh tranh.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm các giấy tờ, tài liệu:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu của Thông tư số 24/2014/TT – BTC;
 • Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Văn bản xác nhận một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ;
 • Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện;
 • Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp;
 • Chương trình bán hàng có các nội dung về cách thức trả lương; hợp đồng mẫu mà doanh nghiệp sẽ ký với người tham gia và mọi thảo thuận khác quy định về quyền và nghĩa vụ của người tham gia; thông tin tiêu chuẩn chất lượng hoặc chứng chỉ chất lượng (nếu có), giá cả, công dụng và cách thức sử dụng hàng hóa được bán; quy định liên quan đến bảo hành, trả lại, mua bán hàng hóa được bán;
 • Tài liệu chứng minh vốn pháp định: xác nhận của tổ chức tín dụng ề số tiền trong tài khoản của doanh nghiệp, kết quả kiểm toán,..

 Số bộ hồ sơ: 01 bộ

 Trên đây là những thông tin về điều kiện và thủ tục bán hàng đa cấp. Nếu có bất kì vướng mắc gì trong hoạt động đăng ký bán hàng đa cấp, quý khách --->>> Hãy gọi ngay TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

Công ty luật Thái An

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725