Tư vấn pháp luật thuế 14033 Lượt xem

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2018

Để giúp cho các doanh nghiệp nắm được điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào, Công ty Luật Thái An xin chia sẻ bài viết dưới đây.

 

1. Điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào được quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính, cụ thể:

1.1  Điều kiện về hóa đơn GTGT:

  • Phải có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào.
  • Trong trường hợp không có hóa đơn, doanh nghiệp phải có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khấu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo quy định áp dụng đối với trường hợp tố chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

1.2  Điều kiện về thanh toán:

Doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán không dùng tiên mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (kể cả hàng hóa nhập khấu) từ 20 triệu đồng trở lên.

Cần lưu ý đối với các trường hợp như sau thì không phải có chứng từ thanh toán không dùng tiên mặt:

  • Hàng hóa, dịch vụ nhập khấu từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng;
  • Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng theo giá đã có GTGT;
  • Cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tố chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác.

Trong đó:

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng: là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ DNTN sang tài khoản của bên bán).

Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, doanh nghiệp cãn cứ vào hợp đồng bằng văn bản, hoá đơn GTGT và chứng từ thanh toán qua ngân hàng để kê khai, khấu trừ GTGT đầu vào. Nếu chưa có chứng từ do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Các trường hợp thanh toán không dùng tiên mặt khác đê khấu trừ thuế GTGT đâu vào gồm:

  • Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức hanh toán bù trừ giữa giá trị mua vào và giá trị bán ra, vay mượn hàng được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ. Đối với trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ công nợ của ba bên làm căn cứ.
  • Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay, mượn tiền, cấn trừ công nợ qua người thứ ba mà phương thức này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có hợp đồng bằng văn bản được lập trước đó và có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên vay đối với khoản vay bằng tiền (bao gồm cả trường hợp bù trừ giữa giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán hỗ trợ cho người mua hoặc người bán nhờ người mua chi hộ).
  • Hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng bằng văn bản và bên thứ ba là pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật. Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị lớn hơn hoặc bằng 20 triệu thì chỉ được khấu trừ thuế nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
  • Trường hợp cuối cùng, hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba mở tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ (theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) thì được khấu trừ.

2. Lưu ý đối với điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Trong trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.

Trường hợp người nộp thuế là cơ sở kinh doanh có các cửa hàng là các đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mã số thuế và mẫu hóa đơn của cơ sở kinh doanh, trên hoá đơn có tiêu thức “Cửa hàng số” để phân biệt các cửa hàng của cơ sở kinh doanh và có đóng dấu treo của từng cửa hàng thì mỗi cửa hàng là một nhà cung cấp/.

Như vậy, Công ty Luật Thái An đã cung cấp đến quý khách hàng những điều kiện khấu được trừ thuế GTGT đầu vào.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

Bạn cũng có thể xem trang Tư vấn luật thuếHỏi đáp luật thuế để có thêm rất nhiều thông tin bổ ích.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725