Hỏi đáp luật lao động 3438 Lượt xem

Điều kiện hưởng trợ cấp mất việc làm

Để được hưởng trợ cấp mất việc thì cần có những điều kiện nhất định

Điều kiện hưởng trợ cấp mất việc làm (dieu kien huong tro cap mat viec lam) quy định tại Luật lao động năm 2012 và khoản 2 điều 14 nghị quyết 05/2015/ND-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động “Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại Khoản 10 Điều 36, Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật Lao động.” theo đó người lao động chỉ được hưởng trợ cấp mất việc làm vì các điều kiện:

- Doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ là: Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động; Thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm; Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;
- Các trường hợp khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế; Thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế thì được coi là lý do kinh tế;
- Doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách;
- Doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý, quyền sử dụng tài sản;
- Người lao động làm việc từ đủ 12 tháng trở lên;


Cách tính thời gian trợ cấp thôi mất việc làm được thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 14 Nghị định 05/2015 NĐ-CP như sau:
Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc”.
Công ty luật Thái An là công ty tư vấn hàng đầu về đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ xin giấy phép, dang ky doanh nghiep, giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động, thương mại…

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725