Văn bản pháp luật mới 12313 Lượt xem

Điểm mới của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp 2015

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2015 có nhiều điểm khác biệt đáng biệt đáng kể so với Luật doanh nghiệp 2005 như nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,....

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là giấy tờ “thân thuộc” nhất đối với mỗi doanh nghiệp, nó được coi là “giấy tờ tùy thân” của doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp 2014 ra đời đã có nhiều quy định mới liên quan đến vấn đề này. Sau đây, Công ty Luật Thái An xin chỉ ra những điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014 về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

  • Về nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005, nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ bao gôm 10 mục:

+ Tên doanh nghiệp

+Mã số thuế

+Địa chỉ trụ sở chính

+Ngành nghề kinh doanh

+ Vốn Điều lệ

+Vốn pháp định

+Cổ đông sáng lập

+Thông tin người đại diện theo pháp luật

+Thông tin về chi nhánh và văn phòng đại diện

+Địa điểm kinh doanh

Tuy nhiên, theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 thì trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ bỏ đi 5 mục:

+Nội dung ngành nghề kinh doanh

+Cổ đông sáng lập

+Chi nhánh

+ Văn phòng đại diện

+Địa điểm kinh doanh.

Như vậy, theo quy định trên chỉ còn 4 đến 5 trường hợp phải đăng ký và phải cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, do nội dung Giấy chứng nhận chỉ còn ghi nhận 4 đến 5 nội dung đăng ký; doanh nghiệp cũng không phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ nên rất thuận lợi cho việc chứng minh tính lịch sử của Doanh nghiệp đối với các bên.

Quy định mới này của Luật doanh nghiệp đã tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khi muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh. Theo như quy định trước kia, nếu doanh nghiệp muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh thì phải đến sở kế hoạch và đầu tư để làm thủ tục thay đôi Giấy phép kinh doanh thì nay thủ tục này đã được giản lược đi. Doanh nghiệp muốn thay điổi ngành nghề kinh doanh chỉ cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Do chi nhánh, văn phòng đại điện, địa điểm kinh doanh không còn ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nên ngay địa điểm kinh doanh cũng có thể được cấp Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh, khi doanh nghiệp có nhu cầu, rõ ràng đây là quy định hoàn toàn mới.

  • Thủ tục công bố

Ngoài một bản giấy Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp nhận được thì còn có một bản điện tử để sử dụng cho Cổng thông tin điện tử

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Khác với hiện nay doanh nghiệp được lựa chọn hình thức công bố như đăng thông tin trên  mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc trên báo viết, báo điện tử trong 03 số liên tiếp.

  • Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cũng được rút ngắn xuống chỉ còn 3 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ) thay co 05 ngày làm việc trước kia. Quy định này góp phần giúp cho doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục pháp lý được nhanh chóng hơn.

Trên đây là bài tư vấn của Công ty chúng tôi. Hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725