Dịch vụ xin giấy phép 1180 Lượt xem

Dịch vụ xin giấy phép lao động

Công ty luật Thái An cung cấp dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Dịch vụ này được nhiều doanh nghiệp sử dụng và luôn luôn đánh giá cao chất lượng dịch vụ với chi phí phù hợp.

I. Công ty luật Thái An tư vấn, soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động
 
 
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động bao gồm: 
 
1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài (theo mẫu).
 
2. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài  (theo mẫu).
 
3. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.
 
4. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài. Trường hợp người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam thì do một trong các bệnh viện có thẩm quyền cấp tỉnh cấp.
 
5. Một trong các loại bản sao văn bản chứng nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật tương ứng với các trường hợp sau:
 
- Chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài bao gồm bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với chuyên môn, công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
 
- Giấy xác nhận đủ số lượng năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp hoặc trong quản lý, điều hành sản xuất, được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận và phù hợp với công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động đối với trường hợp người nước ngoài là nghệ nhân, chuyên gia những ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý nhưng không có chứng chỉ, bằng công nhận.
 
- Bản liệt kê các câu lạc bộ thể thao mà cầu thủ đã tham gia thi đấu hoặc chứng nhận của câu lạc bộ mà cầu thủ đã tham gia thi đấu liền trước đó đối với trường hợp người nước ngoài được tuyển dụng làm cầu thủ thể thao cho các câu lạc bộ thể thao tại Việt Nam.
 
6. Ảnh mầu (kích thước theo quy định), đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng). Ảnh chụp không quá thời hạn theo quy định tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.
 
7. Một trong các loại chứng từ về tuyển dụng lao động đối với trường hợp doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam tuyển dụng lao động nước ngoài như sau:
 
- Bản sao chứng từ đăng thông báo tuyển dụng lao động vào làm việc tại vị trí dự kiến tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc trên báo của trung ương và báo của địa phương, thời điểm thông báo phải trước thời gian theo quy định. 
 
- Bản sao chứng từ tuyển dụng lao động là người nước ngoài thông qua tổ chức giới thiệu việc làm tại Việt Nam.

Thời điểm lý lịch tư pháp, giấy chứng nhận sức khỏe được cấp không quá thời hạn theo quy định, tính  đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.
 
Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt.
 
Lưu ý: Phiếu lý lịch tư pháp; giấy chứng nhận sức khỏe; giấy xác nhận phải đủ  số năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận; văn bản chứng nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật (như bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực phải được hợp pháp hóa lãnh sự và kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt; Bản dịch, bản sao phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Công ty luật Thái An đại diện cho khách hàng: 

- Hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép lao động

- Nộp hồ sơ xin giấy phép lao động tại cơ quan có thẩm quyền 

- Theo dõi hồ sơ, xúc tiến tiến độ xử lý hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền 

- Nhận kết quả dịch vụ:  Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời về việc cấp giấy phép lao động (Giấy phép lao động).
 
 
II. Tư vấn luật, soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam theo hình thức di chuyển nội bộ doan nghiệp có hiện diện thương mại tại Việt Nam 
 
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động bao gồm: 

1.Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của đối tác phía Việt Nam (theo mẫu).
 
2. Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người nước ngoài sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam. Trong đó nên rõ thời gian người nước ngoài đã được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài cử sang đủ thời gian theo quy định.
 
3. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của  Việt Nam, nơi người nước ngoài đang cư trú, cấp (trường hợp đang cư trú tại Việt Nam).
 
4. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài. Trường hợp người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam thì do một các bệnh viện có thẩm quyền cấp. 
 
5. Một trong các loại bản sao văn bản chứng nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật:
 
- Chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài bao gồm bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với chuyên môn, công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
 
-  Giấy xác nhận đủ số lượng năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp hoặc trong quản lý, điều hành sản xuất, được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận và phù hợp với công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động đối với trường hợp người nước ngoài là nghệ nhân, chuyên gia những ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý nhưng không có chứng chỉ, bằng công nhận.
 
6. Các ảnh màu với thời hạn chụp không quá thời gian theo quy định tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.
Thời điểm lý lịch tư pháp, giấy chứng nhận sức khỏe được cấp không quá không quá thời gian theo quy địnhtính  đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.
 
Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt

Lưu ý: Xem nội dung tương tự ở trên. 
 
Công ty luật Thái An đại diện cho khách hàng: 

- Hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép lao động

- Nộp hồ sơ xin giấy phép lao động tại cơ quan có thẩm quyền 

- Theo dõi hồ sơ, xúc tiến tiến độ xử lý hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền 

- Nhận kết quả dịch vụ:  Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời về việc cấp giấy phép lao động (Giấy phép lao động).

Liên hệ ngay để được tư vấn luật tốt nhất:

CÔNG TY LUẬT THÁI AN 
  Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725