Tư vấn hợp đồng 4490 Lượt xem

Dịch vụ tư vấn hợp đồng mua bán nhà đất

Công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng mua bán đất đai, nhà đất cho quý khách hàng, giúp đem lại an toàn pháp lý cùng lợi ích cao nhất khi xác lập, thực hiện hay khi xảy ra tranh chấp liên quan.

Đất đai là một loại  tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt và tài sản nguồn lực to lớn của quốc gia, bởi vậy vấn đề này được pháp luật điều chỉnh rất chặt chẽ bởi những quy định trong Luật đất đai 2013, Luật nhà ở 2014, Luật dân sự 2015, Luật kinh doanh bất động sản 2014,…Chính bởi giá trị to lớn của đất đai đó, mà trong các giao dịch nhà đất như mua bán nhà đất thì hợp đồng mua bán nhà đất đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. 

Vậy, làm sao để một hợp đồng mua bán nhà đất vừa phù hợp với những quy định của pháp luật để phát sinh hiệu lực, vừa đảm bảo lợi ích tối đa nhất cho các bên tham gia giao dịch đó? Để giải quyết vấn đề này của quý khách, Công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ pháp lý tư vấn hợp đồng mua bán đất đai, nhà đất cho quý khách hàng, giúp đem lại an toàn pháp lý cùng lợi ích cao nhất khi xác lập, thực hiện hay khi xảy ra tranh chấp liên quan.

1. Nội dung dịch vụ tư vấn hợp đồng mua bán đất đai, nhà đất

1.1 Tư vấn hợp đồng mua bán đất đai, nhà đất về hình thức

 • Tư vấn về các quy định của pháp luật về mua bán nhà đất, hợp đồng mua bán nhà đất;
 • Tư vấn về hình thức của hợp đồng mua bán nhà đất, cách thức lập hợp đồng mua bán nhà đất đúng theo quy định của pháp luật để hợp đồng không bị vô hiệu;
 • Tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện hợp đồng mua bán nhà đất để đảm bảo hợp đồng nhà đất sẽ phát sinh hiệu lực;

1.2 Tư vấn hợp đồng mua bán đất đai, nhà đất về nội dung

1.2.1 Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà đất

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về bàn giao nhà đất và yêu cầu bên mua nhận nhà đất;
 • Tư vấn phương thức thanh toán đảm bảo lợi ích tránh rủi ro cho khách hàng;
 • Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất, hồ sơ để mua bán nhà đất, hợp pháp hóa nhà đất theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn các biện pháp nhằm bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của bên mua;
 • Các quy định của pháp luật về bảo quản nhà đất khi đang trong thời gian chưa giao nhà cho bên mua;
 • Các vấn đề về quyền sở hữu nhà đất khi mua bán nhà đất; thủ tục bàn giao nhà đất;
 • Tư vấn những vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán nhà đất để đảm bảo lợi ích cao nhất cho khách hàng;

1.2.2 Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà đất

 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà đất theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn cách thức giao tiền an toàn, tránh rủi ro;
 • Tư vấn phương thức yêu cầu bên bán bàn giao nhà đất và hồ sơ giấy tờ đúng thời hạn và đúng pháp luật;
 • Tư vấn cách thức hợp tác với bên bán trong quá trình mua bán nhà đất;
 • Tư vấn những vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán nhà đất để đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng;

1.2.3 Tư vấn các nội dung khác của hợp đồng

 • Tư vấn các nội dung cần có trong hợp đồng để đảm bảo hợp đồng không bị vô hiệu;
 • Tư vấn về giá và phương thức thanh toán khi mua bán nhà đất;
 • Tư vấn thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán nhà đất;
 • Tư vấn về phương thức, địa điểm bàn giao nhà đất;
 • Tư vấn trách nhiệm của các bên khi tham gia hợp đồng;
 • Tư vấn về những rủi ro khi thực hiện hợp đồng;
 • Tư vấn các trường hợp hợp đồng mua bán nhà đất bị vô hiệu;
 • Tư vấn mức phạt hợp đồng khi một trong hai bên vi phạm hợp đồng;
 • Tư vấn về hình thức, nội dung, thời điểm thỏa thuận kí kết hợp đồng mua bán nhà đất;

1.3 Tư vấn khi sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hay thanh lý hợp đồng mua bán nhà đất

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về sử đổi nội dung của hợp đồng, hỗ trợ sửa đổi nội dung hợp đồng mang lại lợi ích hợp pháp cao;
 • Tư vấn các trường hợp sửa đổi nội dung hợp đồng mua bán nhà đất trong các trường hợp:không có người làm chứng; có người làm chứng; hợp đồng được công chứng, chứng thực;
 • Tư vấn các trường hợp được quyền chấm dứt hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn cách thức, thời điểm và nội dung thanh lý hợp đồng mua bán nhà đất;

1.4 Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất

 • Tư vấn giải quyết, tranh chấp hợp đồng;
 • Tư vấn về các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Tư vấn, hỗ trợ cách thức giải quyết tranh chấp bằng đàm phán, thương lượng;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến khởi kiện để đảm bảo lợi ích của khách hàng theo yêu cầu.

2. Quy trình thực hiện dịch vụ tư vấn hợp đồng mua bán nhà đất, nhà đất của Luật Thái An:

Luật sư chúng tôi sẽ thực hiện các bước công việc như sau:

 • Tư vấn ban đầu
 • Thu thập thông tin, tổng hợp mong muốn, yêu cầu của khách hàng và bên đối tác
 • Soạn dự thảo hợp đồng
 • Chuyển dự thảo hợp đồng lần một cho khách hàng
 • Điều chỉnh thành dự thảo hợp đồng lần hai
 • Chuyển dự thảo hợp đồng lần hai cho khách hàng
 • Chỉnh lý và chốt hợp đồng
 • Tư vấn cho khách hàng trong quá trình, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng
 • Tư vấn cho khách hàng giải quyết tranh chấp hợp đồng nếu phát sinh

3. Báo giá dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán đất đai, nhà đất của Luật Thái An

Hợp đồng bằng tiếng Việt:

Dịch vụ phí: 800.000 đ – 1.500.000 đ/hợp đồng;

Hợp đồng bằng tiếng Anh:

Dịch vụ phí: 1.000.000 đ – 2.000.000 đ/hợp đồng;

4. Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán đất đai, nhà đất của Luật Thái An

Thời gian thực hiện: 2 – 5 ngày làm việc

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồng, tư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

--->>> Hãy gọi ngay TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725