Hỏi đáp luật doanh nghiệp 3888 Lượt xem

Đầu tư trong lĩnh vực thuốc lá?

Công ty tôi là một công ty nước ngoài hiện đang có nhu cầu kinh doanh thuốc lá tại Việt Nam. Việc kinh doanh ở đây nghĩa là sản xuất và phân phối từ A-Z. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thức đây là ngành kinh doanh đặc biệt bị nhà nước quản lý quản lý. Tôi muốn hỏi rằng chúng tôi có được thành lập doanh nghiệp kinh doanh với ngành nghề thuốc là không? Điều kiện và thủ tục ra sao thưa luật sư? Chúc công ty luật thành công.

Đầu tư trong lĩnh vực thuốc lá?

Chào bạn và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Thái An.

Để được phép kinh doanh, sản xuất cũng như thành lập doanh nghiệp thuốc lá cần một số điều kiện sau đây:

Theo điều 17 nghị định số 67/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá có quy định về điều kiện cơ bản thành lập doanh nghiệp sản xuất:

 1. Doanh nghiệp đang sản xuất sản phẩm thuốc lá trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá trong giai đoạn 2000 - 2010 hoặc doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đầu tư trong trường hợp sáp nhập, liên doanh để sản xuất thuốc lá.
 2. Điều kiện về đầu tư : a) Doanh nghiệp phải tham gia đầu tư trồng cây thuốc lá dưới hình thức đầu tư trực tiếp hoặc liên kết đầu tư với các doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và Quy hoạch vùng nguyên liệu thuốc lá được phê duyệt;

Theo điều 13 nghị định số 119/2007/NĐ-CP Về sản xuất và kinh doanh thuốc lá thì doanh nghiệp được phép sản xuất sản phẩm thuốc lá khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 1. Đã sản xuất sản phẩm thuốc lá trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 08 năm 2000 của Chính phủ về "Chính sách quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá trong giai đoạn 2000 - 2010";
 2. Sản xuất sản phẩm thuốc lá phải phù hợp với Chiến lược, Quy hoạch tổng thể ngành thuốc lá được phê duyệt;
 3. Nhà nước giữ tỷ lệ chi phối trong vốn điều lệ của doanh nghiệp;
 4. Có giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.
 5. Có đầu tư phát triển vùng nguyên liệu và sử dụng nguyên liệu thuốc lá sản xuất trong nước theo Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá và Chiến lược, Quy hoạch tổng thể ngành thuốc lá được phê duyệt;
 6. Có thiết bị đồng bộ, tiên tiến, đảm bảo các điều kiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường;
 7. Đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn đối với sản phẩm thuốc lá theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo chất lượng sản phẩm thuốc lá theo tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam;
 8. Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu sản phẩm thuốc lá tại Việt Nam.

Về hồ sơ thủ tục cấp giấy phép (điều 18 nghị định 67/2013/NĐ-CP):

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có đăng ký ngành nghề sản xuất sản phẩm thuốc lá.
 3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (nếu có) và dự kiến sản lượng sản xuất kinh doanh của 05 năm tiếp theo (trong đó nêu rõ chỉ tiêu sản lượng sản xuất đối với từng nhóm sản phẩm thuốc lá quy đổi ra bao 20 điếu).
 4. Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị cuốn điếu thuốc lá và đóng bao thuốc lá (năng lực từng công đoạn quy đổi ra bao 20 điếu tính theo 03 ca/ngày).
 5. Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của máy móc thiết bị.
 6. Hợp đồng gia công chế biến sợi, hợp đồng dịch vụ kiểm tra chất lượng (nếu có).
 7. Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, nhà xưởng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác.
 8. Bản sao các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp.
 9. Bản sao công bố phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá.
 10. Bản sao hồ sơ chứng minh đầu tư phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá.

Sau khi hoàn thành hồ sơ bạn nộp tại Bộ công thương, trong thời gian 30 ngày, nếu hồ sơ không vấn đề gì thì Bộ công thương sẽ có trách nhiệm cấp giấy phép. Việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Về điều kiện cơ sở, nhãn hiệu, sản lượng, môi trường sản xuất bạn có thể tham khảo tại nghị định số 67/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Đây là ngành kinh doanh được nhà nước kiểm soát nghiêm ngặt, vậy nên việc kinh doanh và mọi thủ tục sẽ rất phức tạp. Bạn nên suy nghĩ thật kĩ trước khi tham gia sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này. Nếu còn những hỏi đáp liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

   CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725