Hỏi đáp pháp luật 3935 Lượt xem

Đang làm kế toán cho nhiều doanh nghiệp thì có phải đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán không?

Đang làm kế toán cho nhiều doanh nghiệp thì có phải đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán không?

 

Căn cứ vào:

Luật kế toán 2015

Điều 58 Luật kế toán 2015 quy định về đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán như sau:

1.Người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của luật kế toán độc lập được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau:

a)Có năng lực hành vi dân sự;

b)Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học;

c)Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định.

2.Người có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện đăng ký hành nghề và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Bộ tài chính quy định thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

3.Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán chỉ có giá trị khi người được cấp có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian cho một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc làm việc tại hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

4.Những người không được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán gồm:

a)Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an nhân dân.

b)Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đã bị kết án một trong các tội xâm phạm trật trự quản lý kinh tế liên quan đến tài chình, kế toán mà chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

c)Người đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

d)Người bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán mà chưa hết thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt trong trường hợp bị phạt cảnh cáo hoặc chưa hết thời gian 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác;

đ))Người bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán.

Qua đây ta có thể biết được rằng việc đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán chỉ được thực hiện khi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh với mục đích kinh doanh dịch vụ kế toán.

Còn nếu như chỉ đang làm kế toán cho nhiều doanh nghiệp, nhưng chỉ hành nghề với tư cách cá nhân thì không cần phải thực hiện đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725