Hỏi đáp pháp luật 12887 Lượt xem

Công ty TNHH hai thành viên trở lên huy động vốn bằng những cách nào?

Công ty TNHH hai thành viên trở lên huy động vốn bằng những cách nào?

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản liên quan để huy động vốn công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên, thì công ty có thể thực hiện bằng cách tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu hoặc một số cách thức nhất định. Cụ thể như sau:

Huy động vốn bằng cách tăng vốn điều lệ:

Căn cứ điều 68 Luật doanh nghiệp  năm 2014 quy định công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

Một là, tăng vốn góp của thành viên;

Hai là, tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Như vậy, xuất phát từ tính đối nhân, công ty TNHH hai hành viên trở lên đầu tiên phải bắt đầu từ việc góp vốn của chính thành viên công ty, việc lựa chọn sự góp vốn của bên ngoài chỉ là một sự lựa chọn thứ yếu.

Thành viên công ty chỉ có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

Lưu ý: Thành viên phản đối quyết định tăng thên vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trong trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

Huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu:

Mặc dù công ty TNHH hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phiếu nhưng để linh hoạt hơn trong việc huy động vốn, công ty TNHH vẫn được quyền phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó trái phiếu được hiểu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho  người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Ngoài việc phát hành trái phiếu, công ty TNHH hai thành viên trở lên  có quyền huy động vốn vay từ các chủ nợ là các cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng, ngân hàng….

Huy động vốn bằng các hình thức khác:

Ngoài những hình thức huy động vốn kể trên, trong thực tiễn kinh doanh hiện đại, công ty TNHH hai thành viên cũng có thể lựa chọn các phương thức khác nhưu: Quỹ đầu tư, cá nhân, tổ chức, cho thuê tài chính…

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu rất nhiều vấn đề liên quan tới vấn đề vốn công ty TNHH tại các bài viết sau đây của chúng tôi:

 Liên quan tới chuyển đổi công ty TNHH:

Nếu bạn còn bất gì điều gì băn khoăn, hãy liên hệ với Luật Thái An!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725