Hỏi đáp luật thương mại 30288 Lượt xem

Có thể áp dụng đồng thời buộc thực hiện đúng hợp đồng và các chế tài khác không ?

Theo Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại, chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng có thể áp dụng đồng thời với chế tài bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm

Chào Luật sư, tôi có một thắc mắc mong Luật sư giải đáp là nếu có tranh chấp trong hợp đồng thương mại thì có thể áp dụng đồng thời cả chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng với các chế tài khác như phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại không? 

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

buoc-thuc-hien-dung-hop-dong

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Thái An, để giải đáp thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được tư vấn luật như sau:

  1. Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng

Căn cứ Điều 297, Luật Thương mại 2005

 " Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh"

Nội dung của chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng

-Trường hợp bên vi phạm giao thiếu hàng hoặc cung ứng dịch vụ không đúng thỏa thuận trong  hợp đồng thì phải buộc  giao đủ hàng hoặc cung ứng dịch vụ theo đúng thoả thuận trong hợp đồng.

-Trường hợp bên vi phạm giao hàng hoá, cung ứng dịch vụ chất lượng kém so với thỏa thuận hợp đồng thì bên vi phạm phải loại trừ khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ hoặc giao hàng khác thay thế, cung ứng dịch vụ theo đúng hợp đồng.

Bên vi phạm không được dùng hàng hóa  khác chủng loại, loại dịch vụ khác, dùng tiền khác  để thay thế nếu không được sự chấp thuận của bên bị vi phạm.

-  Trong trường hợp bên vi phạm không thực hiện chế tài buộc thực hiện hợp đồng thì bên bị vi phạm có quyền mua hàng hoặc nhận cung ứng dịch vụ của người khác cùng chủng loại hàng hóa, dịch vụ ghi trong hợp đồng để thay thế, và bên vi phạm phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có; bên  bị vi phạm có thể tự sửa chữa hàng hóa, thiếu sót của dịch vụ và được quyền bên vi phạm trả chi phí hợp lý;

- Nếu bị vi phạm phải thực hiện việc nhận hàng, nhận dịch vụ và thực hiện nghĩa vụ tương ứng của mình nếu bên vi phạm đã thực hiện đúng và đủ chế tài buộc thực hiện hợp đồng.

  1. Có thể áp dụng đồng thời chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng với các chế tài nào khác?

Căn cứ Điều 299, Luật Thương mại 2005, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác thì bên bị vi phạm có thể áp dụng  đồng thời chế tài buộc thực hiện hợp đồng và chế tài bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm, và không được áp dụng các chế tài khác.

Nghĩa là bên bị vi phạm nếu đã áp dụng buộc thực hiện hợp đồng thì chỉ được áp dụng bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm nếu thỏa mãn các điều kiện áp dụng theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

 Bồi thường thiệt hại

Căn cứ Điều 302, Luật Thương mại 2005 " Bồi thường thiệt hại là bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm"

Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm hợp đồng phải chịu do bên vi phạm gây ra. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại bao gồm:

- Có hành vi vi phạm hợp đồng như không thực hiện hợp đồng, thực hiện không đủ hoặc không đúng hợp đồng;

-  Có thiệt hại thực tế xảy ra;

- Hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại cho bên bị vi phạm;

Phạt vi phạm

Căn cứ Điều 300, Luật Thương mại 2005 " Phạt vi phạm là bên bị vi phạm yêu cầu bên bị vi phạm phải trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thỏa thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm theo quy định tại Điều 294 của Luật Thương mại 2005"

 Căn cứ Điều 301, Luật Thương mại 2005, bên bị vi phạm chỉ được áp dụng chế tài phạt vi phạm hợp đồng nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng và mức phạt không được quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

Vậy: công ty của bạn có thể áp dụng đồng thời cả ba chế tài buộc thực hiện hợp đồng, phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại nếu đáp ứng được các điều kiện trên.

 Căn cứ Khoản 2, Điều 299, Luật Thương mại 2005, trong trường hợp, bên bị vi phạm đã ấn định một thời gian cho bên vi phạm thực hiện hợp đồng nhưng trong thời gian đó, bên vi phạm vẫn không thực hiện chế tài buộc thực hiện hợp đồng thì bên bị vi phạm có quyền áp dụng các chế tài khác như: tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng, hủy hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của mình.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, nếu có bất cứ thắc mắc gì thêm hãy gửi câu hỏi về cho chúng tôi.

Công ty Luật Thái An
Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725