Hỏi đáp luật lao động 5685 Lượt xem

Có được đồng thời là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty cổ phần?

Có đươc đồng thời là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và giám đốc công ty cổ phần? cùng luật Thái An tìm hiểu những quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này

Chào Luật sư, tôi có vấn đề này mong Luật sư tư vấn:

Tôi hiện đang làm giám đốc một Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do muốn mở rộng địa bàn kinh doanh nên tôi muốn góp vốn thành lập công ty cổ phần và giữ vai trò là giám đốc. Vậy tôi hỏi, cùng một lúc làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có vi phạm quy định pháp luật không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

giám đốc

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến mục Hỏi đáp Luật doanh nghiệp của Công ty Luật Thái An. Vấn đề của bạn tôi xin tư vấn như sau:

Luật doanh nghiệp năm 2014 đã khẳng định tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp ( trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18). Điều đó có thể được hiểu pháp luật Doanh nghiệp không cấm tổ chức, cá nhân có quyền quản lý, thành lập doanh nghiệp.

Nếu như Luật doanh nghiệp năm 2005 không cho phép hành vi một người vừa làm giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn, vừa là giám đốc của công ty cổ phần thì Luật doanh nghiệp năm 2014 có những điểm mới hơn bởi việc thay đổi quy định này, theo đó cho phép một người có thể đồng thời là người quản lý (giám đốc) của cả hai công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình (Điều 81).

Ngoài ra, khi Điều lệ công ty không có quy định khác Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp năm 2014; có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh của công ty.

Bên cạnh đó, Điều 157 Luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định về giám đốc, tổng giám đốc của công ty cổ phần theo đó giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Với tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật này.

Từ những phân tích có thể thấy không có nội dung nào pháp luật cấm hoặc không cho phép giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được làm giám đốc của công ty cổ phần. Theo đó, bạn hoàn toàn có thể đồng thời giữ vai trò giám đốc ở hai công ty trên.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của tôi về vấn đề của bạn.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

Công ty luật Thái An    

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725