Hỏi đáp luật doanh nghiệp 9713 Lượt xem

Chuyển quyền sở hữu tài sản cho công ty TNHH 1 thành viên

Tôi là chủ sở hữu của công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tôi hoạt động về lĩnh vực vận tải. Tôi có một chiếc xe tải muốn đưa vào công ty sử dụng như một phần vốn góp. Tôi làm như vậy có được không thưa luật sư? Thủ tục sẽ như thế nào và tôi cho công ty thuê lại xe luôn có được không?

chuyen-tai-san-cho-cong-ty

Chào bạn và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Thái An.

Với câu hỏi về chuyển quyền sở hữu tài sản cho công ty TNHH 1 thành viên. Bạn cần thực hiện 2 bước để bạn thực hiện được việc đưa xe vào công ty để góp vốn:

Bước 1:

Đăng ký thay đổi tăng vốn điều lệ công ty (Do có việc góp thêm vốn bằng tài sản)

Bạn có thể tham khảo tại: Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty

Bước 2:

Chuyển quyền sở hữu tài sản cho công ty được quy định tại điều 36 luật doanh nghiệp 2014:

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty;

c) Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

Thanh toán mọi hoạt động mua, bán, chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp và nhận cổ tức của nhà đầu tư nước ngoài đều phải được thực hiện thông qua tài khoản vốn của nhà đầu tư đó mở tại ngân hàng ở Việt Nam, trừ trường hợp thanh toán bằng tài sản.

Như vậy, khi thực hiện xong 2 bước này, bạn đã có thể đưa xe vào để góp vốn trong công ty của mình. Nếu bạn đã góp vốn bằng xe thì không thể làm hợp đồng thuê xe được nữa, do vậy bạn nên cân nhắc giữa việc chuyển sở hữu chiếc xe cho công ty với việc cho công ty thuê xe của mình.

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu rất nhiều vấn đề liên quan tới công ty TNHH tại các bài viết sau đây của chúng tôi:

 Nếu bạn còn bất gì điều gì băn khoăn, hãy liên hệ với Luật Thái An!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725