Hỏi đáp luật sở hữu trí tuệ 7647 Lượt xem

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Doanh nghiệp được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa nhưng ngưng sử dụng liên tục trong một thời gian nhất định theo quy định của pháp luật sẽ bị chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.

Công ty tôi đã được cấp văn bẳng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tháng 1/ 2008. Song do một số lý do chúng tôi đã không sử dụng nhãn hiệu đó từ tháng 3 / 2011 đến tháng 3/2016. Tuy nhiên, tháng 10/2016, tôi muốn sử dụng lại nhãn hiệu trên nhưng bị cơ quan có thẩm quyền gửi văn bản chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa đã được bảo hộ. Vậy việc chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa của cơ quan có thẩm quyền có phù hợp với quy định của pháp luật không và những trường hợp nào thì văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa bị chấm dứt.

 

nhan-hieu-hang-hoa

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho công ty Luật Thái An, về vấn đề của bạn tôi xin được tư vấn như sau:

  1. Về việc chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của công ty bạn

 Trong trường hợp , việc chấm dứt hiệu lực đối với văn bằng bảo hộ nhãn hiệu của công ty bạn  là hoàn toàn đúng pháp luật.  Căn cứ theo quy định của điểm d khoản 1 Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2009  thì

"Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;"

Công ty bạn đã không sử dụng nhãn hiệu liên tục trong vòng 5 năm mà không nêu lý do chính đáng nên trong trường hợp này cơ quan có thẩm quyền có thể ra quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ, hiệu lực của văn bằng bảo hộ sẽ bị chấm dứt ngay từ thời điểm ngày đầu tiên sau thời hạn năm năm nói trên.

  1. Về các trường hợp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực:

Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực được quy định ở điều 95, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi 2009) bao gồm các trường hợp sau

Thứ nhất, chủ văn bằng không thực hiện các quy định của pháp luật về nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực. Trong trường hợp này, hiệu lực văn bằng bảo hộ tự động chấm dứt từ ngày bắt đầu năm hiệu lực đầu tiên mà lệ phí duy trì không được nộp.

Thứ hai, chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền được hưởng theo văn bằng tương ứng, trong trường hợp này hiệu lực văn bằng bảo hộ bị chấm dứt từ ngày nhận được tuyên bố của chủ sở hữu về việc từ bỏ

Thứ ba,  trường hợp chủ sở hữu không sử dụng liên tục trong vòng 5 năm như nêu trên.

Ngoài ra , còn có nhiều trường hợp khác như chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc không còn hoạt động mà không có người kế thừa hợp pháp ; Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát  nhưng không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu  được chứng nhận vi phạm  các quy chế sử dụng nhãn hiệu được chứng nhận hoặc không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;Các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm đó. Trong các trường hợp này  tổ chức , cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu trí tuệ chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ và phải nộp lệ phí và phí.  Cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét có  đủ căn cứ để chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ hay không và sẽ thông báo cho các bên liên quan.

Trên đây là tư vấn của tôi về câu hỏi của bạn, nếu có bất cứ thắc mắc gì thêm, bạn có thể liên hệ với công ty Luật Thái An để được giúp đỡ. Chúc bạn sức khỏe và công việc kinh doanh thuận lợi

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725