Hỏi đáp luật doanh nghiệp 3530 Lượt xem

Các vấn đề về thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thành lập trung tâm ngoại ngữ: Điều kiện và thủ tục thành lập. Tiêu chuẩn Giám đốc trung tâm.

Câu hỏi:

Tôi đang có ý định thành lập trung tâm ngoại ngữ. Vậy tôi muốn được tư vấn về các điều kiện, thủ tục thành lập. Và nếu tôi muốn tự mình là giám đốc trung tâm thì tôi cần có những điều kiện gì? Tôi cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Công ty Luật Thái An. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Thứ nhất, về điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ: Phải đáp ứng các điều kiện về quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Thứ hai, về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Bạn tiến hành làm hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

- Tờ trình xin thành lập trung tâm.

- Đề án thành lập trung tâm (gồm các nội dung: tên, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; Cơ sở vật chất của trung tâm; Cơ cấu tổ chức của trung tâm; Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm)

- Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu

Sau đó bạn tiến hành nộp hồ sơ này tại UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh (hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo nếu được chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) sẽ xem xét, thẩm định và ra quyết định thành lập trung tâm trong thời vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ. Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền sẽ có trách nhiệm thông báo cho bạn biết lý do.

Thứ ba, về vấn đề điều kiện của Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các điều kiện về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực quản lý. Phải là người đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm công nhận.

Trên đây là phần trình bày của chúng tôi về các vấn đề liên quan đến việc thành lập trung tâm ngoại ngữ. Trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập trung tâm, nếu còn gì vướng mắc bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp. Công ty Luật Thái An cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan. Chúc bạn thành công!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725