Hỏi đáp luật thuế 36789 Lượt xem

Các trường hợp và điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong một số trường hợp được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp. Vậy những trường hợp nào thì được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp và điều kiện khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp là gì? Mong luật sư giải đáp cho tôi. (Phạm Thảo Huyền, Bắc Ninh).

 ---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

Khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Đối với thắc mắc của bạn, Công ty luật Thái An có ý kiến tư vấn như sau:

1. Các trường hợp được khấu trừ thuế TTĐB đã nộp

Tại Điều 8 Thông tư 05/2012/TT-BTC quy định về các trường hợp được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp như sau:

  • Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng các nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra.
  • Trường hợp người nộp thuế sản xuất đồng thời ra xăng, dầu và các dung môi hóa dầu bằng các nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra.

2. Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp

Luật sư của chúng tôi cho biết, Điều 8 Thông tư 05/2012/TT-BTC quy định về điều kiện khấu trừ thuế TTĐB như sau:

2.1 Đối với trường hợp nhập khẩu nguyên liệu chịu thuế TTĐB để sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB thì chứng từ để làm căn cứ khấu trừ thuế TTĐB là chứng từ nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu

2.2. Đối với trường hợp mua nguyên liệu trực tiếp của nhà sản xuất trong nước

Chứng từ làm căn cứ khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt gồm:

  • Hợp đồng mua bán hàng hóa
  • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng
  • Hóa đơn GTGT khi mua hàng

Việc khấu trừ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện khi kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp được xác định theo công thức sau:

Số thuế TTĐB phải nộp = 

Số thuế TTĐB phải nộp của hàng hoá chịu thuế TTĐB xuất kho tiêu thụ trong kì - Số thuế TTĐB đã nộp hoặc trả ở khâu nguyên liệu mua vào tương ứng với số hàng hoá xuất kho tiêu thụ trong kì.

3. Ví dụ minh họa

Trong kỳ kê khai thuế, cơ sở B phát sinh các nghiệp vụ sau:

  • Nhập khẩu 10.000 lít rượu nước, đã nộp thuế TTĐB khi nhập khẩu 250 triệu đồng
  • Xuất kho 8.000 lít để sản xuất 12.000 chai rượu
  • Xuất bán 9.000 chai rượu, số thuế TTĐB phát sinh khi xuất bán của 9.000 chai rượu xuất bán là 350 triệu đồng
  • Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu nước rượu phân bổ cho 9.000 cha rượu đã bán ra là 150 triệu đồng

Số thuế TTĐB cơ sở B phải nộp trong kỳ là: 350 triệu đồng – 150 triệu đồng = 200 triệu đồng

Lưu ý:

Trường hợp chưa xác định được chính xác số thuế TTĐB đã nộp (hoặc đã trả) cho số nguyên vật liệu tương ứng với số sản phẩm tiêu thụ trong kỳ thì có thể căn cứ vào số liệu của kỳ trước để tính số thuế TTĐB được khấu trừ và sẽ xác định theo số thực tế vào cuối quý, cuối năm. Trong mọi trường hợp, số thuế TTĐB được phép khấu trừ tối đa không vượt quá số thuế TTĐB tính cho phần nguyên liệu theo tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm. Cơ sở sản xuất phải đăng ký định mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm với cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sở.

Trên đây là ý kiến tư vấn của phía công ty về thắc mắc của bạn, có khó khăn gì mời bạn liên hệ theo đường dây nóng của công ty để được giúp đỡ nhanh chóng và kịp thời.

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725