Tư vấn pháp luật thuế 1312 Lượt xem

Các trường hợp giảm thuế phi nông nghiệp

Các trường hợp giảm thuế phi nông nghiệp được căn cứ tại Điều 11 Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản pháp lý liên quan.

Về cơ bản, đất đai được chia thành ba loại: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Phạm trù đất phi nông nghiệp khá rộng và bao gồm hàng chục loại đất sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Thuế đất phi nông nghiệp là một nguồn thu quan trọng đối với ngân sách nhà nước, tuy nhiên pháp luật cũng quy định các trường hợp được giảm thuế đất phi nông nghiệp. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn về các trường hợp giảm thuế phi nông nghiệp.

1. Cơ sở pháp lý 

Cơ sở pháp lý quy định các trường hợp giảm thuế phi nông nghiệp là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010
 • Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

. Thế nào là đất phi nông nghiệp ?

Đất phi nông nghiệp là đất không sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp. Đất phi nông nghiệp gồm rất nhiều loại đất, bao gồm:

 • Đất ở tại nông thôn
 • Đất ở tại đô thị 
 • Đất xây dựng khu chung cư 
 • Đất sử dụng để chỉnh trang, phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn  
 • Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp  
 • Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh  
 • Đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề  
 • Đất sử dụng cho khu công nghệ cao  
 • Đất sử dụng cho khu kinh tế  
 • Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản  
 • Đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  
 • Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm   
 • Đất sử dụng vào mục đích công cộng; đất để thực hiện dự án xây dựng - chuyển giao và dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao  
 • Đất cảng hàng không, sân bay dân dụng  
 • Đất xây dựng các công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn  
 • Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh  
 • Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng  
 • Đất cơ sở tôn giáo  
 • Đất tín ngưỡng  
 • Đất xây dựng công trình ngầm   
 • Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa  

3. Nguyên tắc áp dụng việc giảm thuế phi nông nghiệp

Việc giảm thuế đất phi nông nghiệp được áp dụng dựa trên các nguyên tắc sau:

 • Trường hợp người nộp thuế được hưởng cả miễn thuế và giảm thuế đối với cùng một thửa đất thì được miễn thuế, người nộp thuế thuộc 2 trường hợp được giảm thuế trở lên thì được miễn thuế.
 • Người nộp thuế đất ở thì được miễn thuế hoặc giảm thuế tại một nơi do người nộp thuế lựa chọn.
 • Người nộp thuế có nhiều dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế thì thực hiện miễn, giảm theo từng dự án đầu tư.
 • Miễn thuế, giảm thuế chỉ áp dụng trực tiếp đối với người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế phải nộp theo quy định của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

4. Các trường hợp được giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Căn cứ Điều 11 Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định các trường hợp miễn thuế phi nông nghiệp như sau:

a. Giảm thuế đất phi nông nghiệp 50%

Giảm 50% số thuế phải nộp cho các trường hợp sau đây:

 • Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là thương binh, bệnh binh; Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư (ưu đãi đầu tư), lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư ( đặc biệt ưu đãi đầu tư), địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Đất phi nông nghiệp ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn;
 • Đất ở trong hạn mức của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sĩ không được hưởng trợ cấp hàng tháng;
 • Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất từ 20% đến 50% giá tính thuế. Trường hợp này, người nộp thuế phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất bị thiệt hại.

Lưu ý: Nếu người đứng tên khai thuế (chủ hộ) không thuộc diện được miễn giảm mà trong hộ gia đình đó có thành viên thuộc diện được giảm thuế theo quy định nêu trên thì được hưởng chế độ theo quy định. Trường hợp hộ gia đình có thành viên là thương binh thuộc diện được nhà nước nuôi dưỡng tại các Trung tâm điều dưỡng (hiện có thể sống hoặc không sống tại gia đình) nhưng không có tên trong hộ khẩu gia đình thì hộ gia đình đó cũng được miễn, giảm thuế theo quy định. Các trường hợp nêu trên, thửa đất chịu thuế của hộ gia đình phải là đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thành viên thuộc diện được miễn giảm phải là người có quyền sử dụng đất hợp pháp đối với thửa đất đó.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về các trường hợp giảm thuế phi nông nghiệp. Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn luật đất đai của Luật Thái An – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725