Hỏi đáp luật doanh nghiệp 8407 Lượt xem

Các trường hợp giải thể của doanh nghiệp

Theo luật sư tư vấn luật Doanh nghiệp, có hai hình thức giải thể doanh nghiệp, đó là giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc theo quy định của pháp luật. Vậy các trường hợp cụ thể là gì?

Kính gửi Công ty Luật Thái An. Xin luật sư tư vấn giúp tôi về các trường hợp giải thể của doanh nghiệp. Tôi xin trân thành cảm ơn!

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Thái An. Sau khi nghiên cứu, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo khoản 7 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2015: “Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh”. Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã đạt được những mục tiêu mà các thương nhân kinh doanh đã đặt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp luật. Vậy các trường hợp giải thể doanh nghiệp được quy định như thế nào?

giải thể doanh nghiệp

Theo Điều 201 Luật doanh nghiệp 2015, có hai hình thức giải thể doanh nghiệp đó là giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc.

Giải thể tự nguyện là quyền của nhà đầu tư đối với việc rút lui khỏi thị trường kinh doanh, một trong các nhóm quyền của quyền tự do kinh doanh. Gồm các trường hợp quy định tại Điểm a,b Khoản 1 Điều 201 Luật doanh nghiệp 2015:

-  Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

- Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

Giải thể bắt buộc do yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về doanh nghiệp do doanh nghiệp không đáp dứng được các điều kiện luật định. Bao gồm các trường hợp sau:

- Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý:  Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Các quy định trên về giải thể doanh nghiệp đã tạo cơ sở pháp lý để chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp, quan trọng hơn , nó còn bảo vệ quyền lợi của những chủ thể có liên quan, đặc biệt là quyền lợi của chủ nợ và người lao động khi doanh nghiệp chấm dứt tồn tại.

Trên đây là tư vấn về vấn đề giải thể doanh nghiệp theo yêu cầu của bạn. Nếu có bất cứ thắc mắc gì xin mời liên hệ trực tiếp tới Luật sư của chúng tôi!

Công ty Luật Thái An

 

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725