Tư vấn luật lao động 13572 Lượt xem

Các quy định cơ bản về tiền lương

Luật Lao động có quy định cụ thể về tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, tiền lương ngừng việc, chế độ nâng lương, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, tiền thưởng.

Các quy định cơ bản về tiền lương

1) Tiền lương làm thêm giờ

 • Ngày thường, ít nhất bằng 150% so với tiền lương
 • Ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200% so với tiền lương
 • Ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng 300% tiền lương

2) Tiền lương làm việc vào ban đêm

 • Được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương
 • Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài lương làm thêm giờ và lương làm vào ban đêm còn được trả thêm 20% tiền lương.
 • Làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết
 • Làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù ngày lễ, tết được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần

3) Tiền lương ngừng việc

 • Nếu ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương
 • Nếu ngừng việc do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương
 • Nếu ngừng việcdo nguyên nhân khách quan (sự cố điện nước, thiên ai, hỏa hoạn, dịch bệnh, bị di rời doanh nghiệp theo quy định của nhà nước,…) mà bị ngừng việc thì người lao động được trả lương theo thỏa thuận (không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng)

4) Chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương

Được quy định trong:

 • Hợp đồng lao động
 • Thỏa ước lao động tập thể
 • Quy chế của người sử dụng lao động
 • Các khoản phụ cấp được hưởng
 • Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
 • Phụ cấp trách nhiệm
 • Phụ cấp lưu động
 • Phụ cấp thu hút
 • Phụ cấp khu vực
 • Phụ cấp chức vụ
 • Một số khoản trợ cấp được hưởng
 • Bảo hiểm thân thể
 • Hỗ trợ tiền thuê nhà
 • Cước phí điện thoại
 • Phương tiện đi lại

5) Tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội

a. Đối tượng tham gia bảo hiểm

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác đinh thời hạn, theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương

6) Tỷ lệ đóng BHXH

Tỷ lệ đóngTỷ lệ đóng

BHXH

HBYT

BHTN

Tổng

Người sử dụng lao động

17,5%

3%

1%

21,5%

Người lao độngNgười lao độngNgười lao động

8%

1,5%

1%

10,5%

Tổng cộngTổng cộngTổng cộng

25,5%

4,5%

2%

32%

Trong đó: - Người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuấn

 • Người sử dụng lao động đóng 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 14% vào hưu trí và tử tuất, 0,5% đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

7) Mức tiền lương đóng BHXH

 • Mức tiền lương đóng tối thiểu
 • Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng
 • Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng
 • Cộng việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cáo hơn ít nhất 5% hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 17%.
 • Mức tiền lương đóng tối đa
 • Mức lương tham gia BHXH, BHYT tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở (trong đó: mức lương cơ sở tính từ 1/7/2017 là 1.300.000đ/tháng x  20 tháng = 26.000.000đ, mức lương cơ sở từ 1/7/2018 là 1.390.000đ/tháng)
 • Mức tiền lương đóng BHTN tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng

8) Phương thức đóng BHXH

 • Đóng hàng tháng: chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng
 • Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần:áp dụng với đơn vị trả lương theo sản phẩm, theo khoán, chậm nhát ngày cuối cùng của tháng
 • Đóng theo địa bàn: trụ sở chính tham gia đóng BHXH theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh; chi nhánh đóng BHXH tại nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh.

9) Các khoản hỗ trợ không phải đóng BHXH

 • Tiền thưởng
 • Tiền ăn giữa ca.
 • Tiền hỗ trợ xăng xe, đi lại, điện thoại, nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ.
 • Hỗ trợ khi người lao động trong những trường hợp đặc biệt

10) Tiền thưởng

 • Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
 • Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định
 • Đã tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
 • Phải công bố công khai tại nơi làm việc

Trên đây là phần tư vấn của Công ty Luật Thái An về vấn đề tiền lương làm thêm giờ, tiền lương ngừng việc, chế độ phụ cấp, trợ cấp,  nâng lương, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, tiền thường. Nếu bạn cần tư vấn kỹ hơn, --->>> Hãy gọi ngay TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời! 

Nếu bạn cần được tư vấn kỹ hơn, bạn có thể gọi điện tới Tổng đài Tư vấn Pháp luật của chúng tôi, các luật sư và chuyên gia tư vấn sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Chúng tôi cũng có dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp tiền lương khi bạn cần hỗ trợ.

CÔNG TY LUÂT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725