Tư vấn pháp lý thường xuyên 172 Lượt xem

Các nguyên nhân khiến doanh nghiệp bị đóng mã số thuế

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp bị đóng mã số thuế, do chủ doanh nghiệp không nắm rõ quy định pháp luật. Để tránh những trường hợp xảy ra đáng tiếc, cùng điểm qua các nguyên nhân Doanh nghiệp bị đóng mã số thuế để có thể tranh những phát sinh không đáng có.

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp bị đóng mã số thuế, do chủ doanh nghiệp không nắm rõ quy định pháp luật. Để tránh những trường hợp xảy ra đáng tiếc, cùng điểm qua các nguyên nhân Doanh nghiệp bị đóng mã số thuế để có thể tranh những phát sinh không đáng có.

1. Đóng mã số thuế là gì?

Đóng mã số thuế là trạng thái mã số thuế của doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế hiển thị trạng thái “ngừng hoạt động”. Doanh nghiệp bị đóng mã số thuế, buộc phải ngừng hoạt động.

2. Doanh nghiệp bị đóng mã số thuế khi nào?

-   Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:  khi cán bộ đi kiểm tra trụ sở công ty nhưng không thấy treo biển hiệu công ty và người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa điểm đăng ký kinh doanh và không xác định được vị trí ở đâu thì cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản xác nhận về tình trạng không còn hoạt động tại địa điểm kinh doanh của người nộp thuế.

-  Không nộp tờ khai thuế: do chủ doanh nghiệp không nắm vững quy định về thời hạn nộp tờ khai thuế: tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế Môn bài, Tờ khai thuế TNCN… dẫn đến không nộp tờ khai ở một hoặc nhiều kỳ liên tục;

-   Không nộp tiền thuế khi có phát sinh số thuế phải nộp;

-   Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, phá sản.

3. Khi bị đóng mã số thuế Doanh nghiệp sẽ bị hạn chế những gì?

Không được xuất hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn giá trị gia tăng.

Theo quy định tại Điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có quy định về hóa đơn bất hợp pháp là: “Hoá đơn hết giá trị sử dụng là hoá đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hoá đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hoá đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế)”

Theo quy định trên, khi bị đóng mã số thuế, nếu doanh nghiệp tiếp tục sử dụng hóa đơn, thì hóa đơn đó là hóa đơn bất hợp pháp.

Không được chấp nhận các loại tờ khai đã nộp qua hệ thống thuế điện tử:

Tờ khai thuế giá trị gia tăng, tờ khai thuế TNCN (nếu có);

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;

Các loại báo cáo quyết toán năm như: quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN, bộ báo cáo tài chính năm,…

4. Doanh nghiệp làm gì khi bị đóng mã số thuế?

Khi phát hiện công ty bị đóng mã số thuế, bạn hãy liên hệ ngay với cán bộ quản lý thuế của doanh nghiệp để:

Tìm hiểu lý do đóng mã số thuế, tình trạng thuế của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại

Khắc phục các hành vi vi phạm dẫn đến bị đóng mã số thuế

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725