Tư vấn luật đầu tư 11579 Lượt xem

Các loại thuế ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Với chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong những năm qua Nhà nước ta không ngừng đổi mới các chính sách ưu đãi nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có ban hành các chính sách thuế ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty Luật Thái An xin giới thiệu bài viết sau đây:

1. Các loại thuế ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

Theo quy định của Luật đầu tư năm 2014, khi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam thuộc các ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư thì được hưởng các ưu đãi về thuế. Theo đó, các loại thuế ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

1.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp: Đượp áp dụng mức thuế suất thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư. Hoặc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì được hưởng những ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Mức thuế suất 10%: 

 • Điều kiện: Áp dụng đối với các doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm; Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường được áp dụng thế suất này.
 • Thời hạn áp dụng: 15 năm tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư.
 • Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp: 4 năm
 • Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: giảm 50% không quá 09 năm tiếp theo.

Mức thuế suất 20%:

 • Điều kiện: Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân.
 • Thời hạn áp dụng: 15 năm được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư.
 • Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp: 02 năm
 • Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: giảm 50% không quá 04 năm tiếp theo 

--->>> Hãy gọi ngay TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

1.2 Thuế nhập khẩu: Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư.

1.3 Thuế sử dụng đất: Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất. Cụ thể, theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyển khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn:

 • Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư nếu được Nhà nước giao đất thì được miễn tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư đó.
 • Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư nếu được Nhà nước giao đất thì được giảm 70% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư đó.
 • Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư nếu được Nhà nước giao đất thì được giảm 50% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư đó.

2. Thủ tục áp dụng thuế suất ưu đãi đầu tư:

Khi đáp ứng đủ các điều kiện được hưởng thuế ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014:

 • Đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư căn cứ nội dung ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư để hưởng ưu đãi đầu tư. Căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ là Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
 • Đối với dự án mà nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư căn cứ đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại Cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư.

Trên đây là một số ý kiến tư vấn của Công ty Luật Thái An về vấn đề thuế ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Bạn cũng có thể xem trang Tư vấn luật đầu tưHỏi đáp luật đầu tư để có thêm rất nhiều thông tin bổ ích.

Luật Thái An có rất nhiều kinh nghiệm thành lập công ty có vốn nước ngoài, công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh v.v… cũng như tất cả các vụ việc thay đổi đăng ký kinh doanh khác đối với doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725