Hỏi đáp luật thương mại 6303 Lượt xem

Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại

Trong hoạt động thương mại hiện nay các hoạt động khuyến mại được các doanh nghiệp áp dụng đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm đưa sản phẩm của mình tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng, tăng doanh số.


Luật Thương mại năm 2005 định nghĩa: “Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.” Luật cũng quy định cụ thể về các hình thức khuyến mại như: đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền…


Các hình thức khuyến mãi rất đa dạng nhưng pháp luật quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại gồm:
Khuyến mại cho hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.
Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.
Khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi.
Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.
Khuyến mại thiếu trung thực hoặc gây hiểu lầm về hàng hoá, dịch vụ để lừa dối khách hàng.
Khuyến mại để tiêu thụ hàng hoá kém chất lượng, làm phương hại đến môi trường, sức khoẻ con người và lợi ích công cộng khác.
Khuyến mại tại trường học, bệnh viện, trụ sở của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.
Hứa tặng, thưởng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng.
Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh.
Thực hiện khuyến mại mà giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại quá mức tối đa
Công ty luật Thái An là công ty tư vấn hàng đầu về đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ xin giấy phép, dang ky doanh nghiep, giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động, thương mại… Nếu bạn cần dịch vụ đăng ký khuyến mại, thông tin sẽ có tại đường link này: https://dangkydoanhnghiep.org.vn/thu-tuc-thong-bao-dang-ky-thuc-hien-khuyen-mai.html

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725