Hỏi đáp luật lao động 52793 Lượt xem

Bồi thường hợp đồng không xác định thời hạn như thế nào?

Người lao động được hưởng quyền lợi như thế nào khi bị đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật?

Câu hỏi: Tôi làm việc tại Công ty may Ba hàng tại Hưng yên theo hợp đồng không xác định thời hạn, trong tháng Ngày 25/8/2014 công ty thông báo chấm dứt HĐLĐ và có hiệu lực ngay ngày hôm sau tức là từ ngày 21/8/2015. Với lý do tôi thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;Vậy cho tôi hỏi rằng công ty làm như thế có đúng không? nếu không đúng quyền lợi tôi được hưởng thế nào?

*

Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

Trả lời:
Luật sư Lao động của Công ty tư vấn như sau:
Căn cứ theo Bộ luật lao động năm 2012 điều 38 quy định về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau:
- Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
- Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;
- Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;
- Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33
- Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước: Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn; Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
Do không được bạn thông tin cụ thể về tình trạng làm việc của mình nên chúng tôi không có cơ sở để khẳng định việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của Công ty là đúng hay sai trên thực tế. Nhưng về mặt pháp lý thì lý do mà Công ty đưa ra là đúng với pháp luật.
Hợp đồng của bạn là hợp đồng không xác định thời hạn, theo quy định trên thì Công ty có nghĩa vụ phải thông báo cho bạn ít nhất 45 ngày. Trong trường hợp này thì Công ty đã vi phạm thời gian báo trước cho bạn. 
Trong trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì:
- Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
- Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.
- Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.
- Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.
- Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Như vậy ngoài việc được hưởng các quyền lợi do công ty chấm dứt hợp đồng trái luật với bạn thì bạn còn được bồi thuờng một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Công ty luật Thái An là công ty tư vấn hàng đầu về đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ xin giấy phép, đăng ký doanh nghiệp, giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động, thương mại… Chúng tôi cũng có dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp lao động khi bạn cần hỗ trợ.

 

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725