Hỏi đáp luật lao động 2356 Lượt xem

Bị giám đốc chuyển làm công việc khác với hợp đồng có trái luật?

Pháp luật quy định người sử dụng lao động chuyển người lao động làm công việc khác với hợp đồng trong một số trường hợp nhất định. Vậy trường hợp nào thì việc chuyển người lao động làm công việc khác thì bị coi là trái luật?

Câu hỏi: Tôi đang làm việc tại Công ty da giày, do có mâu thuẫn với giám đốc trung tâm mà tôi bị chuyển làm công việc khác với hợp đồng lao động, cụ thể là giám đốc chuyển tôi sang bộ phận khác hơn một tháng mà không nêu rõ lý do cụ thể. Tôi có yêu cầu được quay lại làm việc theo đúng hợp đồng thì giám đốc nói rằng nếu tôi không đồng ý làm công việc mới thì sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với tôi, trong trường hợp hợp này tôi phải làm như thế nào để bảo vệ quyền lợi? Luật sư tư vấn giúp tôi.

Luật sư tư vấn
Theo quy định của Bộ luật lao động thì người sử dụng có quyền chuyển người lao động làm công việc khác với hợp đồng lao động.
Điều 31 Bộ luật lao động năm 2012 quy định: “Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động....”
Như vậy việc bạn bị chuyển sang làm công việc khác với hợp đồng của giám đốc công ty là không có căn cứ.
Về việc nếu bạn không đồng ý làm công việc thì giám đốc sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với bạn là không có căn cứ. Vì quy theo quy định của Bộ luật lao động, người sử dụng lao động chỉ được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi:
- Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
- Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;
- Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;
- Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.
Nếu lý do đơn phương chấm hợp đồng của Giám đốc không phải là các lý do trên hoặc lý do đưa ra không đúng với thực tế bạn có thể khiếu lại với giám đốc để xem xét quyết định của mình. Nếu không được giải quyết thì bạn có thể khiếu nại với Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính hoặc kiện ra tòa.

Chúng tôi cũng có dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp lao động khi bạn cần hỗ trợ.


Công ty luật Thái An là công ty tư vấn hàng đầu về đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ xin giấy phép, dang ky doanh nghiep, giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động, thương mại…

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725