Hỏi đáp luật sở hữu trí tuệ 3141 Lượt xem

Bên đặt hàng có quyền được đứng tên trên tác phẩm được sáng tác theo đơn đặt hàng không?

Trong trường hợp tác phẩm được sáng tác theo đơn đặt hàng, bên đặt hàng có quyền được đứng tên trên tác phẩm, được nêu tên khi tác phẩm được công bố, sử dụng không?

Câu hỏi

Xin chào công ty Luật Thái An. Tôi có đặt hàng cho một nhà văn một tác phẩm sau đó tôi đứng tên của tôi để tham gia cuộc thi thì tôi có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ không ạ. Tôi cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến cho Công ty Luật Thái An. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  1. Căn cứ pháp lý

- Luật sở hữu trí tuệ 2005 ( sđ,bs 2009)

- Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

  1. Quyền của chủ sở hữu quyền tác giả trong trường hợp giao kết hợp đồng

Căn cứ thông tin bạn cung cấp, bạn giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo ra tác phẩm theo hình thức đặt hàng nên theo quy định của pháp luật thì bạn là chủ sở  hữu quyền tác giả. Căn cứ khoản 2 điều 39 Luật sở hữu trí tuệ quy định về quyền tác giả trong trường hợp giao kết hợp đồng với tác giả tạo ra tác phẩm như sau:

Điều 39. Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả

  1. Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo ra tác phẩm là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Theo đó, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả tạo ra tác phẩm là chủ sở hữu các quyền theo thỏa thuận với tác giả, nếu không có thỏa thuận thì được sở hữu những quyền sau:

  • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm
  • Làm tác phẩm phái sinh;
  • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
  • Sao chép tác phẩm;
  • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
  • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
  • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Mặc dù trong trường hợp này, 2 bên có thể thỏa thuận các quyền được chuyển giao tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 điều 45 Luật sở hữu trí tuệ : “Tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm”. Theo đó, 2 bên chỉ có thể chuyển giao các quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm, không được chuyển giao các quyền nhan thân khác trừ quyền công bố tác phẩm. Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng là quyền nhân thân, gắn liền với tác giả không thể chuyển giao. Bởi vậy, kể cả trong trường hợp đặt hàng tác giả để sáng tác tác phẩm thì 2 bên cũng không thể chuyển giao quyền đứng tên tác giản trên tác phẩm.

Do đó, trong trường hợp này, bạn không có quyền được đứng tên mình trên tác phẩm. Hành vi đứng tên bạn để tham gia cuộc thi là hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, xâm phạm đến quyền nhân thân của tác giả sáng tác ra tác phẩm.

Trên đây là  giải đáp thắc mắc của chúng tôi về vấn đề đứng tên tác phẩm sáng tác theo đơn đặt hàng. Công ty Luật Thái An mong rằng bài viết sẽ giúp bạn có thêm kiến thức pháp lý về vấn đề này.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

 

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725